1. Investori
  2. Trvalá udržateľnosť
  3. Hodnotovo orientované perspektívy
  4. Vzorové koncepcie

Vzorové koncepcie

Recyklácia hliníka - A/U/F

Cieľom A/U/F (Hliník a životné prostredie v budovaní okien a fasád) je požiadavka trvalej udržateľnosti o likvidácii a príprave demontovaných stavebných prvkov/profilov okien, dverí a fasád z hliníka s účelom opätovného použitia materiálu. Členovia A/U/F, medzi ktorých patrí aj Schüco, sú dodávatelia komplexných IT služieb pre výrobu, producenti, spracovatelia a dodávatelia z celého Nemecka. A/U/F sa stará nielen o zodpovedné recyklovanie hliníkových okenných profilov, ktoré doslúžili, a sú takmer 100%-ne znova použiteľné. Na recykláciu sa staré profily rozdrvia, očistia a roztavia. Výhoda: Príprava použitého hliníka potrebuje len zhruba 5% množstva energie z množstva, ktoré je potrebné na získanie primárneho hliníka. Vypovedá to o vysokej hospodárnosti tohoto procesu. Tým sa trvalá udržateľnosť hliníkových systémov stáva načisto neporovnateľnou s inými materiálmi. Čísla hovoria samé za seba: 75% hliníka, ktorý sa vyrobil od roku 1888 sa stále ešte používa. Kvalita pripraveného hliníka sa v ničom nelíši od východiskového materiálu a môže sa bez obmedzení používať na výrobu nových profilov.


Recyklácia plastu - Rewindo

Rewindo je asociácia popredných nemeckých výrobcov z doterajších zberných systémov starých okien FREI a VEKA Umwelttechnik GmbH. Cieľom Rewindo je zvyšovať a podporovať spätný vstup demontovaných plastových okien, dverí a žalúzií do materiálového kolobehu. Rewindo je servisný partner pre zhodnocovanie stavebných produktov z PVC. Podporuje svojich členov vo všetkých recyklačných otázkach, okrem iného dokumentačnými materiálmi, poskytovaním potrebných zberných nádob a vystavením recyklačného dokladu. Úlohou Rewindo je teda informovať, motivovať a organizovať. Pretože bezmyšlienkovité vyhadzovanie starých plastových prvkov nie je zmysluplné.

Navyše od roku 2005 platia technické smernice (TA) o komunálnom odpade resp. úlohy z nariadenia o skládkach. Podľa nich sa už netriedený odpad nesmie deponovať.


Preto sa staré okná z PVC majú znova zužitkovať. Pretože to, že staré produkty z PVC možno znova priviesť k životu a učiniť východiskovým materiálom pre nový cyklus životnosti výrobku, je obrovským ekologickým prínosom. Navyše recyklácia PVC znamená popri ochrane prírodných zdrojov aj oživenie trhu. Pretože na konci recyklačnéo procesu vzniká znovu takmer druhovo čisté PVC, ktoré je rovnocenné s novým materiálom. Výhoda: Profily z recyklovaného materiálu majú rovnaké fyzikálne vlastnosti ako nové profily. Navyše sa však pri výrobe z recyklovaných profilov v porovnaní s novými profilmi emituje do ovzdušia podstatne menšie množstvo CO2.

O tom, že sa angažovanie Rewindo oplatí, svedčia čísla z obchodnej bilancie za rok 2012. Zo starých okien, dverí a roliet sa vyrobilo viac než 22 000 t regranulátu. Zodpovedá to zhruba 1,2 miliónu starých okien.


Stahl - Nachhaltigkeit bewiesen

Nachhaltigkeit beim Bauen heißt, Gebäude so zu planen, zu errichten und zu betreiben, dass sie ökologisch, ökonomisch und funktionell gleichermaßen zukunftsfähig sind. Ressourcen dabei zu schonen und zu nutzen sowie Energie zu sparen und zu gewinnen, ist das Ziel von Schüco Stahlsysteme Jansen gemeinsam mit seinen Partnern auf der ganzen Welt. Aus diesem Grund hat die Stahlbranche EPDs (Environmental Product Declarations) beim VFF (Verband für Fenster und Fassaden) in Auftrag gegeben, die die Nachhaltigkeit des Werkstoffes in der Gebäudehülle sowie beim Innenausbau eindeutig beweisen. Nun stehen unseren Planern, Architekten und Metallbau-Partnern diese EPDs für Fenster, Türen und Fassaden zur Verfügung. Sie bilden die Basis für die immer häufiger geforderten Gebäudezertifizierungen nach dem jeweiligen nationalen Standard wie z. B. DGNB und BREEAM.

  • Einfache Anwendung der EPD-Dokumente nach ISO 14025 und EN 15804 (Environmental Product Declarations)
  • Planungssicherheit bei Gebäudezertifizierungen für Fenster, Türen und Fassaden aus Stahlprofilsystemen
  • Nutzung in nahezu allen europäischen Ländern sowie international
  • Unabhängige Deklaration (Typ III) mit gesicherten Durchschnittswerten aus der Stahlbranche
  • Anwendbar für alle Stahlelemente im Innen- und Außenbereich
  • Ganzheitliche Betrachtung kompletter Elemente aus Stahl