1. Investori
  2. Trvalá udržateľnosť
  3. Hodnotovo orientované perspektívy
  4. Hodnotné materiály

Hodnotné materiály

Hliník, plast, oceľ

Hliník

Hliník ako materiál ponúka architektom svojou bezhraničnou tvárnosťou a pestrými možnosťami zušľachtenia povrchu najväčšií priestor pre stvárnenie pri projektovaní na budúcnosť orientovanej a pre budúcnosť vybavenej budovy - a je ekologicky hodnotný. Moderné fasádne prvky z hliníka sa vyznačujú nízkymi hodnotami koeficientu U. Tým výrazne prispievajú k pozitívnej ekologickej bilancii budovy. Optimálne silné stránky hliníka ako materiálu pri konštruovaní systémov zabezpečujú nízku spotrebu surovín a mechanická pevnosť ako aj odolnosť voči korózii sú vkladom pre dlhú životnosť, a tým vysokú trvalú udržateľnosť. Materiál hliník je pre ľudí úplne nezávadný. Raz získaný, je ľubovoľne často recyklovateľný a v surovinovom kolobehu si zachováva všetky originálne kvalitatívne vlastnosti. Dokonca aj hobliny sa dajú znova zhodnocovať.

Plast

Predpokladom pre svet zajtrajška sú materály, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky. Jedným z takých materiálov je PVC a vďaka svojim pozitívnym vlastnostiam ho v zvyšujúcej sa miere používajú na výrobu okenných a dverných prvkov. Tak profily z plastu ponúkajú dobré izolačné vlastnosti, a tým prispievajú k pozitívnej energetickej bilancii budov. Navyše vykazujú dlhú životnosť. To v neposlednom rade spočíva vo vynikajúcej odolnosti PVC voči poveternostným vplyvom. Okenné a dverné prvky z PVC ponúkajú svojou jedinečnou dizajnovou pestrosťou široký tvorivý priestor. Zabezpečuje sa tým projektovanie na budúcnosť orientovanej a pre budúcnosť vybavenej budovy. Jednu z najdôležitejších vlastností, ktorými disponujú profily z PVC, je veľmi dobrá recyklovateľnosť. Vďaka tomu ich možno bez problémov rozložiť na ich komponenty a znova zúžitkovať. Kto projektuje a stavia s okennými a dvernými prvkami z plastu, prispieva k vysokej trvalej udržateľnosti.

Stahl

Stahl wird nicht verbraucht, sondern stets genutzt: Durch seine 100%ige Recyclingfähigkeit ist Stahl ein regenerativer Baustoff mit geschlossenem Werkstoffkreislauf. Er ermöglicht Architekten und Planern höchste Nutzungsflexibilität durch große Spannweiten und ist somit einer der  Werkstoffe mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis in der Baubranche. Größte Flächeneffizienz durch kleine Querschnitte erhöhen zudem die Wirtschaftlichkeit. Eine sehr lange Lebensdauer bei geringen Lebenszykluskosten unterstreicht die Einzigartigkeit dieses Werkstoffes. Stahl kann problemlos rückgebaut werden bei Verwendung lösbarer statischer Verbindungen und bietet alternativ eine einfache Umnutzungsfähigkeit für nachhaltig geplante Gebäude. Ein Allround-Werkstoff, der sich haptisch allen möglichen Anforderungen anpasst und mit Glas und Beton harmoniert.