1. Investori
  2. Trvalá udržateľnosť
  3. Hodnotovo orientované perspektívy
  4. Často kladené otázky

Často kladené otázky

1. Ako je definovaná trvalá udržateľnosť, kde sa o tom možno viac dozvedieť?
Dobrý vstup do témy trvalej udržateľnosti v stavebníctve ponúka webová stránka spolkového ministerstva dopravy, stavebníctva a rozvoja miest:
http://www.nachhaltigesbauen.de/nachhaltiges-bauen/informationsportal-nachhaltiges-bauen.html
Tam sú podrobne a veľmi zrozumiteľne opísané tri piliere trvalej udržateľnosti : ekológia, ekonómia a sociálno-kultúrne aspekty v súvislosťami s budovami.

2. Existujú pre budovu rôzne certifikačné systémy?
V svetovom meradle existuje množstvo rôznych certifikačných systémov. Mnohé sú aplikované len regionálne a vyvinuli sa z rôznych iniciatív. V medzinárodnom meradle sa používajú a vedú na trhu LEED, BREEAM a DGNB. Pre národný francúzsky trh je vedúcim systémom HQE.
Tri spomenuté veľké systémy majú rozdielne ťažiskové body. Zblíženie sa zatiaľ neočakáva. Architekti, projektanti a výrobcovia sú pri projektovaní a realizácií stavieb povinní zohľadňovať príslušné požiadavky. Napokon si vhodný certifikačný systém pre svoju budovu vyberá staviteľ.

3. Ktoré požiadavky treba zohľadniť pri certifikovaných budovách pre fasády a okná?
Pri všetkých systémoch vždy pozitívne vplýva vysoká energetická efektivita. V ďalšom majú systémy svoje požiadavky špecifikované v kritériách. Certifikátori budov a projektanti potom presadzujú požiadavky do popisu parametrov špecificky vo vzťahu k budovám. Pretože tento proces veľmi závisí od koncepcie budovy a dosiahnutého kvalitatívneho stupňa, nie sú možné paušálne údaje. Príloha ukazuje, že systémy Schüco sa dajú veľmi dobre použiť pre budovu podrobujúcu sa certifikácii.

4. Sú potrebné zvláštne dokumenty?
V zvyšujúcej sa miere sa požadujú ako podklady údaje o vplyve produktov na životné prostredie. Schüco k tomu poskytuje vhodné EPD (Environmental Product Declarations) cez SchüCal pre hliníkové systémy, a pre plasty vzory EPD obvykle používané v odvetví. Špeciálne pre LEED sa vznášajú otázky k regionalite a recyklovateľnému podielu.

5. Ako sa hodnotí materiál okien - hliník, plast a drevo - v súvislosti s trvácnosťou?
Na konci fázy využívania domu nadobúda význam demontovateľnosť a recyklovateľnosť. Drevo je v princípe obnoviteľné, drevené okenné rámy sa musia po demontáži spáliť alebo uložiť na skládku. Staré okná z plastu už dlhý čas zhodnocuje organizácia Rewindo a znova používa na výrobu okenných profilov. Pre hliníkové okná a fasády vznikla v roku 2011 v podobe certifikovanej recyklačnej spoločnosti v Nemecku výkonná recyklačná organizácia pod zastrešením A/U/F. Zo starého hliníka sa tak znova vyrábajú vysoko kvalitné profily, v ľubovoľnom objeme a vysoko energeticky efektívne. Všetok raz zabudovaný hliník týmto vytvára zásobník materiálu a energie pre budúce generácie, ktorý sa skutočnou recykláciou môže materiálovo nespočetne krát znova použiť, bez toho, aby pritom utrpela jeho kvalita a vlastnosti. Tieto tri materály sú v konečnom dôsledku pre okná ekologicky takmer rovnako hodnotné. Okenné systémy z plastu ponúkajú ekonomické výhody, hliníkové systémy funkčné výhody a prednosti pri stvárnení.