1. Investori
  2. Trvalá udržateľnosť
  3. Hodnotovo orientované perspektívy
  4. Certifikácia budov

Certifikácia budov

Certifikované budovy sú v trende

Vysoko hodnotné kancelárske budovy v centrálnych lokalitách sa dnes, na základe hospodárskeho uváženia, trvácne projektujú, stavajú a certifikujú. Základom pre ohodnotenie sú ekonomické, ekologické a sociálno-kultúrne aspekty ako aj technické aspekty a kvalita procesu. Cieľom je využiť materiály, ktoré sú k dispozícii, technológiou výstavby, ktorá šetrí prírodné zdroje, je trvácna a recyklovateľná, a tým redukovať negatívne dôsledky na životné prostredie a zdravie užívateľa. Na zabezpečenie certifikácie budovy, je nutné použiť zrelé systémy pre plášť budovy a celostné projektovanie fasády. Vynikajúce predpoklady k tomu poskytuje široká ponuka systémov a servisu Schüco. 

Odolné materiály, minimálnna starosť o údržbu a malý počet opotrebovávateľných súčiastok zabezpečujú dlhú životnosť systémov Schüco, a tým zabezpečujú ekonomické predpoklady pre certifikáciu budovy. Ekologicky bodujú systémy Schüco vďaka energetickej úspornosti a užívateľskej ústretovosti. Nielen že sú schopné vyrovnať sa s individuálnymi potrebami užívateľov vo všetkých klimatických zónach, ale dokážu dokonca energiu vyrábať.

Schüco okrem toho ponúka systémy, ktoré optimalizujú zabezpečenie denného svetla, vetrania a tienenia budov, a tým zohľadňujú sociálno-kultúrne aspekty certifikácie budovy a zvyšujú komfort užívateľov. Už desaťročia Schüco sprevádza každý vývoj produktu vlastnými skúškami v neustále sa rozrastajúcom technologickom a skúšobnom centre, ktoré prostredníctvom DAkkS (nemecká akreditačná inštitúcia) získalo akreditáciu a zabezpečuje technickú kvalitu systémov. 360° kruh trvalej udržateľnosti od firmy Schüco zahŕňa celý životný cyklus daného produktu počnúc výrobou, cez poskytovanie úžitku až po možnosť opätovného spracovania a zaisťuje procesnú kvalitu pri certifikácii budovy.

Prehľad najdôležitejších certifikácií

BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Britský certifikát trvalej udržateľnosti bol vyvinutý v roku 1990 (v roku 2008 novelizovaný) a platí ako najstaršia pečať skúšobne v oblasti trvalej udržateľnosti výstavby.
www.breeam.org

DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Certifikuje sa vynikajúce splnenie mnohých kritérií trvalej udržateľnosti z oblasti ekológie, ekonómie, sociálno-kultúrnych a funkčných aspektov, techniky, priebehu procesov a lokality. Ak sú kritériá nadnormatívne splnené, DGNB udeľuje bronzový, strieborný alebo zlatý DGNB certifikát. Okrem toho existuje možnosť predcertifikácie v projekčnej fáze.
www.dgnb.de

DGNB Navigator DGNB navigátor je rozsiahla online databanka. Architekti, projektanti, stavitelia a všetci účastníci stavby tu nájdu detailné informácie o stavebných produktoch a ich parametre - napríklad údaje k vplyvu na životné prostredie, na výpočet nákladov cyklu životnosti, energetickú náročnosť alebo emisné správanie nastavených produktov. V navigátori sú zastúpené aj systémy Schüco.
www.dgnb-navigator.de

LEED: Leadership in Energy and Environmental Design (Líderstvo v projektovaní zohľadňujúcom energie a životné prostredie). Systém na klasifikáciu ekologickej výstavby, vyvinutý U.S. Green Building Council.
www.usgbc.org


Poradenstvo a projektovanie s dlhodobou perspektívou - EPD pre hliníkové okná

Pre 360° kruh trvalej udržateľnosti sú významné enviromentálne deklarácie (Environmental Product Declarations, EPDs) pre všetky použité systémy. Vaše vypracovanie pre systémy kovových konštrukcií sú v Schüco integrované do kalkulačného softvéru SchüCal. Nízka spotreba energie, ktorú systémy vykazujú, a obnoviteľné suroviny využívané v penách a tesneniach vykonajú zvyšok. Nové nariadenie o stavebných výrobkoch predvída navyše trvajú udržateľnosť pre stavebné produkty, ktorá je potom preukázateľná cez EPD (Enviromentálne vyhlásenia o proukte). Integrovaným použitím pri konštrukcii a kalkulácii sú výberové konania projektovo a nákladovo bezpečné.

Združené-EPD pre plastové okná

Pre plastové okná už jestvujú takzvané združené-EPD, ktoré platia pre PVC-systémy so stavebnou hĺbkou 70 mm. Ďalšie "prierezové-EPD" pre systémy ≥ 80 mm podľa ISO 14025 a DIN EN 15804 sa nachádza tesne pred dokončením. Pre tieto EPD sa v pracovnej skupine EPPA na európskej úrovni za asistencie Schüco sprostredkujú, zostavia a vyhodnodia dátové podklady pre plastové okná. Potenciálne sa vplyvy plastových okien na životné prostredie zostavia pre celý ich životný cyklus vždy percentuálne pre výrobnú, užívateľskú a end-of-life fázu. Firma Schüco je na základe týchto združených EPD zastúpená v DGNB-navigatori (www.dgnb-navigator.de) svojimi 70 mm systémami Schüco CT 70 AS a Schüco CT 70 MD. Ďajú sa odtiaľ čerpať rozsiahle informácie.