1. Investori
  2. Trvalá udržateľnosť
  3. Certifikáty
  4. ISO 14001

ISO 14001

Úspešne certifikovaný manažment životného prostredia od Schüco

Nemecká spoločnosť certifikácie systémov manažmentu (DQS) v decembri 2013 certfikovala systém enviromentálneho manažmentu firmy Schüco International KG v sídle podniku v Bielefelde podľa medzinárodnej normy enviromentálneho manažmentu ISO 14001.

DQS-certifikovaný systém enviromentálneho manažmentu vyžaduje od podniku na jednej strane splnenie zákonných enviromentálnych požiadaviek, na druhej strane stanovenie a nasledovanie dobrovoľných cieľov na ochranu životného prostredia. Cieľom v prípade Schüco nie je len optimalizovať interné obchodné procesy so zohľadnením dopadu na životné prostredie. Produkty a procesy Schüco majú aj zákazníkov a dodávateľov podporovať v efektívnom zaobchádzaní s energetickými zdrojmi. Okrem toho podnik v úzkej spolupráci so svojimi dodávateľmi kontinuálne vylepšuje systémy a pracovné postupy.

Das Certifikát DQS na medzinárodnom trhu predstavuje dôkaz fungujúceho kvalitatívneho a enviromentálneho systému manažmentu. Tak napríklad, certifikačný systém budov BREEAM vyžaduje dôkaz certifikovaného enviromentálneho mamažmentu pre použité stavebné výrobky. S certifikátom DQS Schüco dokazuje, že už pri vývoji svojich produktov boli zohľadnené všetky relevantné enviromentálne požiadavky a navyše aj realizované v praxi.

Enviromentálne ciele firmy Schüco pamätajú na znižovanie spotreby prírodných zdrojov a produkcie emisií na ochranu zákazníkov, pracovníkov a životného prostredia. Konkrétne v lokalite Bielefeld ide o produkciu emisí a hluku, odvedenie odpadových vôd, o znečistenie pôdy, produkciu odpadov ako aj spotrebu surovín.

DQS certificate ISO 14001 English (pdf, 769 KB)

Z tejto rubriky

Prečítajte si

Opatrenia na redukciu CO2

Bilancia CO2