1. Investori
  2. Technologické centrum
  3. Nezávislé výrobné laboratórium

Nezávislé výrobné laboratórium

Technologické centrum Schüco (TZ) je v svetovom meradle jedno z najvýkonnejších skúšobných centier pre plášte budov. Prostredníctvom neho Schüco dokáže už na začiatku vývoja každého produktu zhotovovateľsky a skúšobne sprevádzať nové systémy, jednotlivé súčiastky alebo mimoriadne riešenia, neustále ich optimalizovať a výsledky kontinuálne schvaľovať.

TZ je národným akreditačným miestom Nemeckej spolkovej republiky (DAkkS) v deviatich oblastiach akreditované ako nazávislé výrobné laboratórium. Takže všetky skúšky sa realizujú v požadovanej miere nezávislo. Po rozsiahlej novej výstavbe a prestavbách je v rozsahu okolo 7800 m2 k dispozícii dvakrát toľko úžitkovej plochy ako predtým. Vyše štyridsať zamestnancov centra zrealizuje ročne niekoľko stovák skúšok, počnúc malými súčiastkami po kompletné fasádne elementy.

Základom sú skúšky súčiastok a materiálov ako aj rôznorodé simulačné skúšky vplyvu prostredia, aby produkty dokázali spoľahlivo čeliť podmienkam v rozličných klimatických zónach.

Okrem toho sa skúša elektromagnetická odolnosť rozličných súčiastok, zisťuje sa balistická odolnosť vysoko bezpečných konštrukčných dielcov alebo sa s pomocou rozmanitých akustických, bezpečnostných skúšok a skúšok tesnosti a životnosti akceleruje normová kvalita produktov Schüco. Všetky potrebné skúšobné vzorky sa zhotovujú vo vlastnej prototypovej dielni. Súčasne TZ slúži ako vysoko moderné centrum pre vlastných učňov a štúdium popri zamestnaní.

Informácie k akreditácii

Nemecká akreditačná inštitúcia GmbH akreditačným osvedčením potvrdila, že Technologické centrum Schüco International KG disponuje kompetenciou realizovať skúšky podľa DIN EN ISO/IEC 17025:200 v nasledujúcich oboroch.

Prečítajte si k tomu akreditačné osvedčenie (0 KB)

Z tejto rubriky

Prečítajte si

Odvetvia
Vzdelávanie
História