1. Investori
 2. Technologické centrum
 3. História

História technologického centra

Míľniky od 1967 - 1973

1973

 • Sťahovanie do budovy súčasného skúšobného centra, ktoré sa vtedy ešte využívalo ako sklad profilov. Kancelárie sa naďalej nachádzali v obytnom dome na Karolinenstraße.

1969

 • Postavili sa nové priestory za starou halou na výrobu kovaní (dnešná hlavná správa).

17. 9. 1968

 • So skúšobnou správou č. 1 o skúške okien sa začala zhromažďovať systematická dokumentácia výsledkov skúšok.

Koniec roku 1967

 • Bolo založené oddelenie Pokus.

Míľniky od 1980 - 2000

29. 6. 2000

 • Položenie základného kameňa novostavby technologického centra.

Október 1999 až máj 2000

 • 29.05.2000 sa spustili stavebné práce pre novo-/prístavbu technologického centra. Október 1999 povolenie stavebných prác pre novostavbu a prestavbu technologického centra, fasádnej skúšobne a akustickej skúšobne. Začiatok projektu TZ2001.

1980 až 1994

 • V roku 1994 dostala stará profilová hala nový šat a na orientačnej tabuli Schüco sa odteraz píše "Technologické centrum".
 • 1990 Knoff-Hoff-Show má svoj vplyv na Schüco. Éra Rapid-prototyping začala sprevádzkovaním stereolitografického zariadenia typu SLA-250.
 • 1988 výstavba a sprevádzkovanie skúšobne pre skúšky kovaní.
 • 1986 bol inštalovaný prvý mechanický kolega. Doba robotizácie začína.
 • 1980 Výstavba a sprevádzkovanie prvej skúšobne fasád a začiatok skúšok pre národné a medzinárodné objekty.

Míľniky od 2000

Máj 2012

 • Uvádza sa do prevádzky rozširujúca prístavba technologického centra.

30. 4. 2010

 • Úspešná reakreditácia technologického centra Schüco

12. 12. 2005

 • Udelenie akreditácie podľa DIN/EN/ISO/IEC 17025 ako svetovo uznávaného skúšobného laboratória.

2000 až 2001

 • Jún 2001 ukončenie stavebných prác.
 • Máj 2001 sťahovanie do nových kancelárií.
 • Apríl 2001 nasťahovanie sa do nových laboratórnych priestorov pre materiálne a environmentálne simulačné skúšky.
 • Február 2001 presťahovanie prototypovej dielne do nových priestorov.
 • Začiatok stavebných prác k prestavbe technologického centra do súčasného stavu.
 • December 2000 dokončenie stavebných prác "Technologické centrum - novostavba", fasádna skúšobňa - hrubá stavba a skúšobná dielňa akustických meraní - hrubá stavba.