1. Individuálni zákazníci
  2. Produkty
  3. Posuvné dvere
  4. Posuvné dvere - lexikon

Posuvné dvere - lexikon

Tu nájdete jednoducho vysvetlené odborné výrazy - od B ako biometria po Z ako zdvižno-posuvné dvere. Lexikon definuje a vysvetľuje odborné pojmy zo sveta stavebníctva, ktoré súvisia s posuvnými dverami.

B

Biometria

Tento pojem je odvodený zo starogréčtiny. Pozostáva z dvoch slov: život a miera. Biometria popisuje meracie a vyhodnocovacie procesy. 

E

e-slide

e-slide je pomenovanie obslužného systému pre posuvné dvere.

F

Faltschiebetüren - Skladacie dvere

Skladacie dvere pozostávajú z viacerých dverných prvkov. Tieto prvky sa pri otváraní pohybujú smerom k sebe. Takto sa dostanú do poskladanej polohy.

I

Infrasenzory

Infrasenzory zachytávajú svoje bližšie okolie prostredníctvom infračerveného žiarenia. Infračervené žiarenie sú elektromagnetické vlny.

Izolátor

Izolátor je konštrukčný prvok okien a dverí, ktorý optimalizuje tepelnú izoláciu.

K

Klemmschutz - ochrana pred zovretím

Ochrana pred zovretím bráni vzniku pomliaždenín - predovšetkým prstov a rúk - ak sa nedopatrením zatvoria dvere alebo okná.

P

PASK

Skratka označuje paralelne odsuvné sklopno-posuvné dvere.

Posuvné dvere

Posuvné dvere vytvárajú veľkorysú atmosféru. Pomocou malých stavebných úprav nimi možno nahradiť väčšinu domových dverí. Posuvné dvere sú v závislosti od funkčnosti alebo miestnych daností k dispozícii ako paralelne posuvné, zdvižno-posuvné, zdvižno-posuvno-sklopné alebo posuvno-skladacie dvere.

Profil s uzavretým prierezom

Veľkosť krídla vychádza z rozmerov stavebného prvku. Napríklad z veľkosti okenného alebo dverného prvku.

R

Riadenie

Riadením sa systém dostáva z jedného do iného, zvoleného stavu.

T

Tesnosť

Pri oknách a dverách o kvalite tesnosti pred vplyvmi počasia spolurozhodujú kovania. Určujúci je prítlak krídla resp. platne. 

V

Veľkosť krídla

Veľkosť krídla vychádza z rozmerov stavebného prvku. Napríklad z veľkosti okenného alebo dverného prvku. 

Z

Zdvižno-posuvné dvere

Zdvižno-posuvné dvere sa dajú otvárať nabok alebo zo stredu. Použitie až troch koľajničiek zaistí veľké šírky otvorov, čím sa umožňuje flexibilná aplikácia vo veľkoplošných sklenených konštrukciách, ako napríklad v zimnej záhrade. 

KONTAKT NA NÁS

Individuálne poradenstvo

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov, prospektov alebo pri hľadaní partnera Vám radi pomôžeme:  zastihnete nás na tel. čísle +421 2 482 69 601 alebo E-mailom schueco@schueco.sk

Nadviazať kontakt