1. Individuálni zákazníci
  2. Produkty
  3. Okná
  4. Lexikón okien

Lexikón okien

Tu nájdete vysvetlené odborné výrazy - od A ako automatizácia po V ako výmena vzduchu. Lexikón definuje a ozrejmuje odborné pojmy zo sveta stavebníctva, ktoré súvisia s oknami.

A

Automatizácia

Technológia budov od Schüco ponúka množstvo riešení pre súkromné obytné zóny. Takto systém Schüco umožňuje elektronickú kontrolu otvorenia a zatvorenia okien, prirodzené a automatické vetranie ako aj motoricky riadené slnečné tienenie a ochranu pred oslnením. Výhoda pre užívateľov: lepší pocit vďaka príjemnej vnútornej klíme, citeľné úspory nákladov za energie ako aj väčšia bezpečnosť a komfort.

B

Bezpečnosť

AvanTec, skryté kovanie od Schüco, zaručuje vysokú mieru základnej bezpečnosti. Použitím prídavných bezpečnostných uzatváracích bodov možno zvýšiť odolnosť okna proti vlámaniu až na triedu odolnosti 3. Kbezpečnosti prispievajú uzamykateľné kľučky. Mimoriadne bezpečne sa môžete cítiť s integrovanou kontrolou uzamknutia, ktorá ponúka funkciu spätného hlásenia pre elektronické kontroly uzatvorenia pri odchode z domu.

D

Dizajn

Na dizajne okien Schüco je výnimočné to, že na nich nevidno komplexné funkcie, ktoré v sebe skrývajú. Takýmto spôsobom, napríklad, skryté kovanie vytvára štíhly vzhľad pri pohľade zvnútra, pretože v zóne upevnenia do steny absentujú pánty. Tak možno jednoducho a elegantne realizovať okná veľkorysých rozmerov s vysokou hmotnosťou krídiel. Široká pestrosť vzorov a farieb ako aj možnosť výberu z elegantných obrysov rámu v reze Vám ponechávajú maximálnu voľnosť pri osobitom zdôrazňovaní prvkov pomocou farieb a tvarov.

E

Energetická úspornosť

Izolácia okien patrí k najdôležitejším opatreniam na zvýšenie energetickej úspornosti. Aby bolo možné vyčísliť kvalitu tepelnej izolácie, zavádzajú sa rôzne merné jednotky. Najdôležitejšia charakteristická hodnota je pritom koeficient U a minimálne požiadavky naň kladené sú pre väčšinu stavebných prvkov predpísané v rámci nariadení o úspore energie (EnEV).

F

Farby

Široký sortiment vzorov a profilov od Schüco umožňuje z hľadiska farebnosti splniť všetky želania a zaručuje Vám maximálnu voľnosť stvárnenia. Popri 13 variantoch vzorov na sklade a množstve vzorov špecifických pre jednotlivé krajiny bude v krátkej lehote k dispozícii ďalších 35 farieb. Pri hliníkových oknách sú Vaše želania týkajúce sa farebnosti takmer neobmedzené. Spojovacie profily sú k dispozícii aj dvojfarebné, takže zvnútra môžete dať oknám iný farebný výraz než zvonka. Navyše pomocou novej exkluzívnej povrchovej úpravy Schüco AutomotiveFinish možno teraz naniesť brilantné metalické farebné odtiene aj na plastové profily.

H

Hríbikovité uzatváracie body

Hríbikovité uzatváracie body sú súčasťou okenného kovania odolného voči vlámaniu. Za svoje meno vďačia kolíkom hríbikovitého tvaru na krídle okna, ktoré sa pri zatváraní okna zaháknu o uzatváracie pliešky na ráme okna. V závislosti od triedy odolnosti možno takto vypáčenie okna sťažiť alebo mu zabrániť.

K

Koeficient prechodu tepla U

Koeficient prechodu tepla U udáva, aké vysoké sú tepelné straty, ktoré vznikajú cez dané okno. Hodnota sa stanovuje medzi vnútornou a vonkajšou stranou na meter štvorcový za hodinu pri teplotnom rozdiele 1° Kelvína medzi interiérom a exteriérom. Hodnotu U možno stanoviť pomocou meracieho zariadenia alebo ju vypočítať podľa EN ISO 10077-1.

Krytky

Hliníkové krytky umožňujú skombinovať vynikajúcu tepelno-izolačnú schopnosť plastových okien s mimoriadne ušľachtilým vzhľadom a vysokou odolnosťou ľahkého kovu.

O

Obrys profilu

Okenné sysémy od Schüco sú k dispozícii s rôznymi obrysmi profilu v reze - počnúc hladko zalícovaným obrysom až po štýlové kovové obrysy.

Odolnosť voči vlámaniu

Okná, odolné proti vlámaniu, sú stavebné prvky, ktoré okrem bežných funkcií odolávajú pokusom o vlámanie v definovanej miere odolnosti. EST EN norma pritom rozlišuje rôzne triedy odolnosti.

Otváranie - spôsoby

Popri otváravých a sklopných prvkoch jestvujú aj sklopno-otváravé - čo je najčastejšie sa vyskytujúci spôsob otvárania. Pre ktorý spôsob otvárania sa človek rozhodne, závisí od špecifikácií okna, možnosti čistenia a bezpečnosti pri obsluhe.

P

Povrchy

Ponukou rozsiahleho spektra farieb a vzorov Vám Schüco poskytuje takmer neohraničené možnosti, ako dodať svojmu domu jedinečný farebný akcent. Navyše pomocou novej exkluzívnej povrchovej úpravy Schüco AutomotiveFinish možno teraz uspokojiť aj najvyššie nároky na vzhľad. Opierajúc sa o know-how automobilového priemyslu možno teraz pomocou Schüco AutomotiveFinish realizovať brilantné metalické farebné tóny aj na plastových profiloch.

T

Technológia spracovania profilu

Schüco ponúka rozsiahly program v oblasti technológie spracovania hliníkových profilov - počnúc spracovaním materiálu, cez momtáž celých dielcov až po hotový produkt.

Trieda odolnosti

STN EN 1627 popisuje požiadavky na vlastnosti okien a okenných dverí odolných proti vlámaniu a ich klasifikáciu. Tieto vlastnosti sú zaradené do rôznych tried odolnosti. Okná triedy odolnosti 1 ponúkajú základnú ochranu proti fyzickému násiliu ako vykopnutie, zapretie sa nohou alebo plecom, vysúvanie nahor a vytrhnutie. Poskytujú však len nízku ochranu proti nasadeniu páčidiel. Okná triedy odolnosti 2 strpčujú život príležitostnému páchateľovi s jednoduchým náradím ako skrutkovač, kliešte a kliny. Poskytujú priemernú ochranu pred vlámaním. Okno s triedou odolnosti 3 vykazuje vysoký stupeň ochrany proti vlámaniu. Odolá aj pokusom páchateľa, ktorý sa snaží zabezpečiť si prístup aj pomocou druhého skrutkovača a páčidla.

Ako účinne sú chránené domové dvere proti pokusom o vlámanie, definuje takzvaná trieda odolnosti (RC), ktorú upravujú európske normy. Schüco ponúka bezpečnostné komponenty pre triedy odolnosti RC 1 až RC 3.

V

Výmena vzduchu

Vetranie otvorením okna má rad nevýhod. Medzi ne patria príliš vysoká vlhkosť vzduchu, straty vykurovacej energie, záťaž peľom a jemným prachom, vysoká hladina hluku a zvýšené riziko vlámania. Schüco ponúka do okna začlenené vetranie s rekuperáciou tepla. Senzoricky podporované riadenie sa pritom vždy postará o optimálne vetranie.

KONTAKT NA NÁS

Individuálne poradenstvo

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov, prospektov alebo pri hľadaní partnera Vám radi pomôžeme:  zastihnete nás na tel. čísle +421 2 482 69 601 alebo E-mailom schueco@schueco.sk

Nadviazať kontakt