1. Individuálni zákazníci
  2. Produkty
  3. Domové dvere
  4. Lexikon domových dverí

Lexikon domových dverí

Tu nájdete vysvetlené odborné výrazy - od B ako bezkľúčový vstup po T ako trieda odolnosti. Lexikon definuje a ozrejmuje odborné pojmy zo sveta stavebníctva, ktoré súvisia s domovými dverami.

B

Bezkľúčový vstup

Schüco ponúka bezkľúčové otváracie a uzamykacie systémy, s ktorými možno otvárať a zatvárať domové dvere jednoducho cez odtlačok prsta alebo na diaľkové ovládanie. Pri biometrickom systéme s čítačkou odtlačku prsta od Schüco prebieha identifikácia cez zoskenovanie odtlačku prsta. Vopred určení užívatelia jednoducho prejdú prstom po termickom snímacom prúžku a domové dvere sa automaticky odblokujú. Alternatívne môžete otvoriť domové dvere pomocou vysielača úplne jednoducho, jediným stlačením bezdrôtového diaľkového ovládania. Prijímač signálu je neviditeľne zabudovaný v ráme dverí a tak je optimálne chránený pred vonkajšími vplyvmi.

H

Háky

Háky sú prídavné uzatváracie body v rámci systému dverného zámku. Čím viac takýchto bodov sa ponúka, tým lepšie sú domové dvere chránené proti vlámaniu. Bezpečnostný program od Schüco zahŕňa zámky s jedným, tromi a piatimi uzatváracími bodmi. Pri zámku s tromi uzatváracími bodmi sa domové dvere zaistia vždy jedným dodatočným hákom nad a pod strelkou.

I

Izolácia

Pre kvalitu tepelnej izolácie je popri danej dvernej výplni rozhodujúca konštrukcia zárubne a krídla dverí. Pri domových dverách od Schüco pozostáva zárubňa aj rám dverí z najmodernejšieho trojkomorového hliníkového profilu: Vzduch v zadných komorách vytvára izolačnú bariéru medzi teplotou interiéru a exteriéru. Tepelno-izolačný parameter sa dá ďalej optimalizovať použitím rôznych penových jadier v strednej komore profilu. Najlepšie hodnoty sa dosahujú kombináciou vysoko tepelne izolovaného profilového systému a uzavretej, vysoko izolovanej výplne. Systém Super-Insulation určuje nové kritériá vynikajúcou hodnotou koeficientu U.

K

Koeficient U

Koeficient U udáva, aké vysoké sú tepelné straty, ktoré vznikajú cez dané dvere. Hodnota sa stanovuje medzi vnútornou a vonkajšou stranou na meter štvorcový za hodinu pri teplotnom rozdiele 1° Kelvína medzi interiérom a exteriérom. Hodnotu koeficientu U možno stanoviť pomocou meracieho zariadenia alebo ho vypočítať podľa DIN EN 674

N

Nariadenie o úspore energie

Kto projektuje novostavbu, nadstavbu alebo modernizáciu budovy, musí brať ohľad na Nariadenie o úspore energie (EnEV). Nateraz je ešte v platnosti EnEV 2009, no Nemecko navrhuje novelu na presadenie európskej smernice pre energeticky úsporné budovy z roku 2010. Táto od roku 2021 povoľuje pri novostavbách už len pasívne a nulové domy.

F

Odtlačok prsta

Schüco čítačkou odtlačku prsta ponúka do profilu dverí integrovaný biometrický systém, ktorý bezpečne chráni pred neželanou návštevou. Odblokovanie dverí je možné výlučne cez identifikáciu podľa odtlačku prsta.  Toto opatrenie ponúka najvyššiu možnú ochranu – manipulácia je vylúčená!

P

Profilový cylinder

Profilový cylinder je jedna z verzií cylindrickej vložky a najpoužívanejšia verzia bezpečnostného zámku. Vyberte si medzi štandardnými profilovými cylindrami a bezpečnostnými profilovými cylindrami s prídavnými funkciami proti vlámaniu. Posledné sú takmer celkom bezpečné proti falzifikovaniu a okrem toho sú mimoriadne účinnou ochranou proti vytiahnutiu a vyvŕtaniu vybavené proti násilnému mechanickému pôsobeniu.

R

Rám krídla

Pojem „rám dverí“ označuje rám, ktorý možno otvárať, na rozdiel od zárubne, pevne spojenej s obvodovou stenou.

Rozmer krídla dverí

Rozmer dverí udáva, aké široké a vysoké maximálne sa dá zhotoviť krídlo dverí.

T

Trieda odolnosti

Ako účinne ochraňujú domové dvere proti pokusom o vlámanie, definuje takzvaná trieda odolnosti (WK), ktorú upravujú európske normy. Schüco ponúka bezpečnostné komponenty pre triedy odolnosti WK1 až WK3.

U

Uzatvárací systém

Uzatvárací systém Schüco SafeMatic pri každom zatvorení alebo pribuchnutí dverí automaticky uzatvorí dvere vo viacerých bodoch. Toto zvyšuje odolnosť voči vlámaniu.

V

Vrchný dverný samozatvárač

Vrchný samozatvárač dverí sa postará o to, že sa domové dvere po manuálnom otvorení samé automaticky zatvoria. To poskytuje optimálny komfort a bezpečnosť. Silu a rýchlosť zatvárania možno individuálne nastavovať.

KONTAKT NA NÁS

Individuálne poradenstvo

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov, prospektov alebo pri hľadaní partnera Vám radi pomôžeme:  zastihnete nás na tel. čísle +421 2 482 69 601 alebo E-mailom schueco@schueco.sk

Nadviazať kontakt