BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

S oknami a dverami Schüco
sa strážni psi unudia!

Spravte prvý krok k Vášmu bezpečnejšiemu domovu!

V domácnosti s oknami, dvermi a posuvnými dverami Schüco patrí bezpečnosť k základnej výbave. Pretože pri Schüco je každý postup, každá inovácia, každý hotový produkt zameraný na jedno: na Vašu bezpečnosť. Pritom od samého počiatku všetky opatrenia do seba hladko zapadajú, a tým zaisťujú perfektnú odolnosť voči vlámaniu: od prvého náčrtku, cez vývoj až po zhotovenie s rozsiahlymi testami vo vlastnom technologickom centre. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sa všetko nachádza v perfektnej súčinnosti. Nielen preto, aby sa splnili zákonné požiadavky tried odolnosti, ale aby Vám bol poskytnutý aj pocit bezpečia a vedomie, že Váš domov je v prvom rade bezpečný.

Kontaktovať partnera Schüco a vytvoriť si bezpečný domov

Radšej zabezpečovať vopred, než dodatočne

Aby ste sa doma cítili vždy príjemne a isto, oplatí sa investovať do vlastnej bezpečnosti hneď na začiatku. Schüco ponúka okná, domové dvere a posuvné dvere s najmodernejšími systémami uzamykania a s variantmi vybavenia tak, aby boli od prvej minúty v súlade s Vašimi osobnými požiadavkami na bezpečnosť.   

Podľa triedy RC (WK), ktorú definujú európske normy, zistíte, ako účinne chránia okná, domové dvere alebo posuvné dvere pred pokusmi o vlámanie. Polícia odporúča minimálne triedu odolnosti 2. Schüco Vám ponúka systémové riešenia až do triedy odolnosti RC3 (WK3), aby optimálne chránili Váš domov pred neželanými návštevníkmi.

Informovať sa o bezpečných produktoch Schüco

"Keď nám polícia vysvetlila, že na vypáčenie bežného okna postačuje vlamačom len pár sekúnd, bolo nám jasné, že si nenecháme ujsť bezpečný systém od Schüco!"

Rodina Weißbergerovcov, vlastníci domu

Vlamači poznajú cestu

Vo vyše 90% prípadov sa páchatelia vlámu cez nedostatočne zabezpečené okná, dvere alebo posuvné dvere.

V zákone normatívne stanovené triedy odolnosti poskytujú vysvetlenie, ako dlho okná alebo dvere odolajú pokusu o násilné vniknutie pri nasadení rozličných nástrojov.  Ak pokus o vniknutie trvá viac minút, mnohí páchatelia v strachu pred odhalením ujdú. Preto platí: čím vyššia trieda odolnosti, tým vyššia odolnosť voči vlámaniu. Policajní experti odporúčajú pre súkromné domácnosti minimálne triedu odolnosti RC2. Okná, dvere a posuvné systémy Schüco možno realizovať s triedou odolnosti RC2 a vyššou.

Bezpečnostná trieda 1 
(WK1): Okná a dvere tejto bezpečnostnej triedy ponúkajú najnižšiu odolnosť voči vlámaniu. Produkty tejto triedy odolnosti poskytujú zhruba do 30 sekúnd základnej ochrany proti fyzickému násiliu ako vykopnutie, vyrazenie, vrazenie plecom, vysadenie a vytrhnutie. Preukazujú len nepatrnú ochranu voči nasadeniu páčidiel.

Bezpečnostná trieda RC 2 (WK 2): 
Príležitostný páchateľ sa navyše pokúša vlámať sa do uzavretej a uzamknutej časti budovy s pomocou jednoduchých nástrojov ako sú skrutkovač, kliešte alebo klin. Produkty tejto triedy odolnosti ponúkajú tri minúty ochrany proti násilným pokusom o vniknutie.

Bezpečnostná trieda RC 3 (WK 3):
 Páchateľ sa pokúša vlámať sa do uzavretej a uzamknutej časti budovy aj s pomocou druhého nástroja ako vrták alebo páčidlo.  Produkty tejto triedy odolnosti odolávajú pokusu o vlámanie 5 minút.

Technologické centrum Schüco:

Nezávislé testovanie najvyššej bezpečnosti
Bezpečnosť nie je so Schüco len pocit, ale vedomie. O to sa stará inovatívna, skúškam podrobovaná technika okien, dverí a posuvných dverí Schüco, ktorú nevidíte, ale môžete ju vycítiť. Výrobky spoľahlivo spĺňajú všetky požadované bezpečnostné normy. Garantom toho je nezávislé technologické centrum Schüco.

Skôr než okná a dvere od Schüco začnú ochraňovať Váš domov, veľmi dôkladne ich preskúšajú v technologickom centre Schüco. Zodpovedá za to odbor pre mechaniku, životnosť a bezpečnosť. Tu musia okná a dvere absolvovať dlhodobé záťažové testy a tiež zvládnuť simulácie vlámania podobné tým, čo sa vyskytujú v praxi.

Ďalšie informácie o technologickom centre

Istota je istota: S oknami, dvermi a posuvnými dvermi Schüco nemajú vlamači šancu

Zločinecké ciachy – tajná reč vlamačov. Gauneri sa vzájomne varujú pomocou značiek nakreslených kriedou a poskytujú si upozornenia týkajúce sa daného domu. Riešenia firmy Schüco vytvárajú z vlastných štyroch stien bezpečný domov a nezvaným hosťom sťažujú život, aby pokus o vlámanie nedokázali zavŕšiť.

Váš kontakt

Všetko o bezpečnosti

Ste súkromný klient, ktorý sa chce osobne skontaktovať ohľadom témy bezpečnosti? Radi Vám zodpovieme na Vaše individuálna otázky.