1. Tillverkare
  2. Produkter
  3. Låsteknologi
Tillbaka till meny

Låsteknologi för Schücos dörrar

Med bakgrund av de ökade kraven för säkerhet och komfort så spelar låsteknologin en allt viktigare roll i dörrsystemen

Det råder en stor spridning när det gäller vilka krav som ställs på låsteknologin i en dörr. Det måste anpassas för att i lika stor grad vara säkert som lättanvänt, enkelt att använda och ha en lång livscykel. Schüco tillgodoser dessa krav med en vid produktportfölj inom låssystem. På detta sätt kan kundens individuella krav tillgodoses. Dörrsystem i säkerhetsklass RC 3(MK 3) kan bestyckas med ett svänglås med regel och tapplås eller med Schücos komfortlås. För lösningen med komfortlås så är låscylindern positionerad ovanför handtaget vilket förenklar när man skall låsa upp eller låsa.

Det självlåsande alternativen i InterLock och SafeMatic-serierna innebär att man får den högsta möjliga säkerheten för användning varje dag i ett privat hem eller i en kommerisell byggnad. Schüco erbjuder låslösningar för nödutrymmning i enighet med EN 179 / EN 1125. Specellt intressant i sammanhanget är det nya tryckbeslaget med integrerad LED-belysning som lämpar sig bra i nödutrymmningsdörrar

Bekvämlighet och säkerhet garanteras i och med detta samtidigt som individuella behov tillgodoses med motoriserade lås, elektriska öppningssystem och övervakning. Komponenterna smäkter harmoniskt in i designlösningen.

  • Bred produktportfölj för olika ändamål/önskemål
  • Inbrottssäkra lösningar upp till RC 3 (WK3)
  • Antipanikfunktion i enighet med DIN EN 179 och 1125
  • Självlåsande låsserier för maximal säkerhet och enkelt handhavande
  • Möjlighet till integration av tillträdeskontroll (Schüco Door Control System)
  • Utseende i rostfritt stål med förbättrat korrosionsskydd
  • Låskolven kan enkelt bytas ut vid behov