1. Företaget
  2. Om Schüco
  3. Värdegrunder

Våra värdegrunder

Innovationer, partnerskap, excellens och ansvar avgör Schücos framgångar. Som teknologiledaren för hela klimatskal står Schüco för kontinuerlig innovation. Samtidigt är företaget global partner för investerare, arkitekter och tillverkare. Schüco uppnår excellens genom certifierad kvalitet och utmärkt design. Med hållbara produkter skonar Schüco naturresurser och tar ansvar för människa och natur.

Innovation betyder för oss att ständigt förbättra och skapa nytt.
Partnerskap betyder för oss att anpassa alla produkter och tjänster till våra kunders behov.
Excellens: vi uppnår enastående resultat i allt vi gör.
Ansvar: vi bygger på den senaste tekniken med människan och naturen i fokus.