1. Företaget
  2. Om Schüco
  3. Teknologicenter
  4. Oberoende tillverkningslaboratorium

Oberoende tillverkningslaboratorium

Schücos teknologicenter (TZ) är ett av världens bästa testcenter för klimatskal. Där kan Schüco redan i produktutvecklingens startfas testa enskilda komponenter eller speciallösningar tillverknings- och provningstekniskt för att löpande optimera och utvärdera resultaten.

Teknologicentret är ackrediterat av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS som oberoende tillverkningslaboratorium inom nio olika områden. Alla tester genomförs därmed med erforderlig neutralitet. Efter omfattande ny- och ombyggnad på cirka 7  800 m2 har vi nu mer än dubbelt så mycket yta. Våra drygt 40 medarbetare genomför flera hundra tester varje år, från små komponenter till hela fasadlösningar.

Komponent- och materialprovningar är centrala likväl som mångfacetterade miljösimuleringstester för att klara villkoren i de olika klimatzonerna.

Dessutom genomförs tester på byggdelarnas elektromagnetiska kompatibilitet och bedömningar av skottsäkerheten hos högsäkerhetskomponenter. Kvalitetsutvecklingen drivs på med hjälp diversifierade akustik-, täthets-, säkerhets- och hållbarhetstester. Testproverna tillverkas i den egna försöksverkstaden. Det högmoderna teknologicentret används även i utbildningssyfte för lärlingar och studenter.

Information om ackreditering

Det tyska ackrediteringsorganet Akkreditierungsstelle GmbH bekräftar med ackrediteringsintyget att Schüco International KGs teknologicenter enligt DIN EN ISO / IEC 17025: 2005 har kompetensen och är behörigt att utföra tester inom följande områden.

Läs ackrediteringsintyget (0 KB)

Mer om detta

Läs mer

Områden
Utbildning
Historia