1. Företaget
  2. Om Schüco
  3. OTTO FUCHS gruppen

OTTO FUCHS gruppen

Moderbolag till Schüco International KG

Schüco är sedan 1964 dotterbolag till OTTO FUCHS KG, ett företag i OTTO FUCHS gruppen.

Tack vare pionjärgärningar inom metallbearbetning, en enorm erfarenhetsbank, innovationskraft och kreativt tänkande och agerande är OTTO FUCHS KG idag en bred företagsgrupp i den internationella toppen. 

På huvudkontoret i Meinerzhagen arbetar 3 000 medarbetare.

OTTO FUCHS koncernen är en innovativ utvecklingspartner som erbjuder kunder inom flyg-, rymd-, fordons- och byggindustrin samt på maskin- och anläggningsområdet individuella koncept och lösningar. Kundorienterat handlande och målinriktat användande av årtionden av know-how om material och processer inom smide, extrudering och ringvalsning resulterar i ständigt nya, konkurrenskraftiga produkter.

OTTO FUCHS gruppen utvecklar och tillverkar innovativa komponenter av aluminium-, magnesium-, koppar-, titan- och nickellegeringar i en sluten värdekedja från materialtillverkning till massiv omformning till nyckelfärdig bearbetning. Det egna laboratoriet säkerställer inte bara löpande kvalitetskontroller av material utan optimerar och utvecklar även nya legeringar för nya produktidéer.

Mer information: www.otto-fuchs.com

Vad har exempelvis Porsche, Audi och BMW gemensamt? FUCHSFÄLGAR!

 

Varumärket Fuchsfelge®:
För många är Fuchsfälgar förknippade med Porsche. En klassisk Porsche utan legendariska Fuchsfälgar är knappt tänkbar. Men Fuchsfälgarna är mycket mer än "bara" Porschedäck: för OTTO FUCHS gruppen är Fuchsfälgar lika med smidd perfektion från huset OTTO FUCHS. De är en kombination av styrkan i materialet, de modernaste tillverkningsmetoderna, årtionden av erfarenhet och gediget hantverkskunnande. Många komplexa tillverkningssteg resulterar i smidda mästerverk för ditt fordon.

Mer information: www.fuchsfelge.de

Kontakt

OTTO FUCHS KG

Derschlager Straße 26
58540 Meinerzhagen

Box 1261
58528 Meinerzhagen

Tel. +49 2354 73-0
Fax +49 2354 73-201

E-post: info@otto-fuchs.com
www.otto-fuchs.com

Mer om detta

Läs mer

Värdegrunder
Historia
Företagsprofil