1. Företaget
  2. Ansvar
  3. Hållbarhet
  4. Värdeorienterade perspektiv

Värdeorienterade perspektiv för gröna byggnder

Temat hållbarhet grundar sig i den globala politiska utvecklingen med milstolpar såsom Club of Romes  "Limits of Growth" 1972, klimatkonferensen i Rio de Janeiro 1992 och Kyotoprotokollet 1997. De har bidragit till skapandet av en hållbar utveckling, miljöriktlinjer, förordningar och normer på global, europeisk och nationell nivå.

Cirka 80% av byggnaderna i Tyskland är äldre än 25 år och har en energiförbrukning långt över den nivå som EnEV kräver. Idag står byggnader för cirka 40 % av energianvändningen och därtill hörande koldioxidutsläpp och ligger därför i fokus för att komma tillrätta med klimatmålen. Lagkrav som EPBD 2010 ENEV 2012 och byggproduktförordningen med nytt fokus på hållbarhet, likväl som den allt större bristen på och ökande kostnaden för energi, bestämmer marknaden.

Högsta kvalitets- och miljöstandarder

Mer information

Referenser

Hållbart byggt med Schüco

Läs mer

Kontakt

Schüco och hållbarhet

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta ansvarig medarbetare direkt.

Ta kontakt