1. Företaget
  2. Ansvar
  3. Hållbarhet
  4. Certifikat

Ta ansvar

Schüco är ett tillverkande företag medvetet om att verksamheten inverkar på miljön och att vi därmed har ett ansvar och en skyldighet gentemot kommande generationer att hushålla med naturresurserna och agera med hänsyn till miljön. Därför är inte bara Schücos system föremål för hållbar produktutveckling, utan även medarbetarna bidrar genom sitt dagliga ansvarsfulla agerande till att minimera inverkan på miljön.

I fokus för detta arbete står vårt koldioxidavtryck. År 2011 räknade vi för första gången ut Schücos koldioxidavtryck i Tyskland och uppmätte ett värde på 74 292t CO2eq. Målet är att årligen fastställa värdet och minska det genom långsiktiga åtgärder.

Schüco International KGs miljöledningssystem är för huvudkontoret i Bielefeld/Tyskland certifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Kvalitetssystemet är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

Mer information