1. Företaget
  2. Ansvar

Ansvarstagande företagande

En självklarhet för Schüco

Hållbart företagande, ansvarstagande etiska och moraliska principer bestämmer våra handlingar. Företagsbeslut fattas med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Vår Code of Conduct och våra Compliance-riktlinjer vägleder oss. De visar tydligt att Schüco bekänner sig till den fria marknaden och tar avstånd från korruption och kartellbildning, att vi åtagit oss att värna miljön och behandlar anställda och affärspartner med respekt. 

För hållbart byggande idag och imorgon.