1. Privatkunder
  2. Produkter
  3. Ytterdörrar
  4. Lexikon dörrar

Lexikon dörrar

Vi förklarar begreppen från A till Ö. I vårt lexikon definierar och förklarar vi facktermer som har med dörrar att göra.

B

Bågmått

Bågmåttet anger hur brett och högt dörrbladet kan konstrueras.

D

Dörrblad

Dörrbladet är den rörliga, öppningsbara delen av dörren (i vilken fyllning kan monteras), alltså inte ramen som sitter i yttervägg.

Dörrstängare

Dörrstängaren ser till att dörren stängs automatiskt efter dig. Bekvämt och säkert. Stängningskraften och hastigheten kan justeras individuellt.

E

Energisparnormer

Du som bygger nytt, bygger till eller moderniserar en fastighet måste uppfylla gällande regelverk, se Boverkets byggregler (BBR) för svenska energisparnormer. För närvarande tillämpas EnEV 2009, men Tyskland planerar att ändra regelverket för att genomföra det europeiska direktivet från 2010 för energieffektiva byggnader. Direktivet tillåter från och med år 2021 endast nybyggnation av passiv- och nollenergihus.

F

Fingeravtrycksläsare

Schücos fingeravtrycksläsare integreras i dörrprofilen och håller objudna besökare borta. Dörren låses endast upp genom identifiering med fingeravtryck.Tekniken ger bästa skydd och kan inte manipuleras!

H

Hakregel

Hakreglar är extra låspunkter i själva låssystemet. Ju fler sådana låspunkter, ju bättre skyddar dörren mot ovälkommet besök. Schücos sortiment omfattar enkel-, 3- och 5-punktslås. 3-punktslåset har en hakregel över och en under huvudlåspunkten.

I

Isolering

Avgörande för isolerförmågan är dörrfyllningen och karmens och dörrbladets konstruktion. Schücos ytterdörrar bygger på innovativa flerkammarprofiler där luften som samlas i kamrarna utgör en isolerande barriär mellan inner- och yttertemperaturen. Med hjälp av olika isolermaterial i den mellersta kammaren kan isolerförmågan förbättras ytterligare. Bästa effekt uppnås genom att kombinera ett superisolerat profilsystem med sluten, superisolerad fyllning. Med våra superisolerade system kommer du ner i mycket låga U-värden.

K

Keyless Entry

Schüco erbjuder nyckelfria låssystem med vilka dörren kan öppnas och stängas med fingeravtryck eller fjärrkontroll. Schücos biometriska Fingerprint identifierar den passerande genom att scanna fingeravtrycket som jämförs med en i förväg upprättad personprofil. Fingret dras enkelt över en uppvärmd avläsare och dörren låses automatiskt upp. Alternativt kan du använda dig av en fjärrkontroll. Mottagaren är dolt inbyggd i dörrkarmen och därmed skyddad från yttre påverkan.

L

Låssystem

Schüco SafeMatic är ett låssystem med flera låspunkter som aktiveras automatiskt när du stänger dörren. Detta förhöjer säkerheten och håller ovälkommet besök borta.

M

Motståndsklass (RC)

Hur effektivt en ytterdörr skyddar mot inbrottsförsök definieras i den så kallade motståndsklassen (Resistance Class, RC), denna regleras av europeiska normer. Schüco erbjuder säkerhetskomponenter för motståndsklass 1 till 3.

P

Profilcylinder

Profilcylindern är en form av låscylindern och den vanligaste varianten bland säkerhetslås. Välj mellan standardprofilcylindrar och säkerhetscylindrar med inbrottshämmande tilläggsfunktion. Den senare är näst intill manipulationssäker och dessutom utrustad med drag- och borrskydd mot mekanisk våld.

U

U-värde

U-värdet anger dörrens värmeförlust. Värdet fastställs mellan in- och utsida, per kvadratmeter och per timme, vid en temperaturskillnad mellan inne och ute på 1 ° Kelvin. U-värdet kan fastställas med ett mätredskap eller räknas ut enligt DIN EN 674.

DIN SCHÜCOKONTAKT

Rådfråga oss

Våra experter finns på plats för att svara på dina frågor. Ring 08-442 76 00 eller skicka ett meddelande.

Ta kontakt