1. Privatkunder
  2. Produkter
  3. Uterum och vinterträdgårdar
  4. Lexikon uterum, vinterträdgårdar och balkonger

Lexikon uterum, vinterträdgårdar och balkonger

Vi förklarar begreppen från A till Ö. I vårt lexikon definierar och förklarar vi facktermer som har med uterum, vinterträdgårdar och balkonger att göra.

A

Automatisering

Våra vinterträdgårdar kan utrustas med en styrning som automatiskt reglerar ventilationen och skuggningen även när du inte är hemma. En sensor kontrollerar ljus-, luft-, temperaturförhållanden och aktiverar öppning/stängning av takfönster och inställning av markiser. 

G

Glastak

Glastak används oftast för att sammanfoga större byggkroppar eller glasa in innergårdar. De är även del av vinterträdgårdar. Glastak är den bästa källan till dagsljus. 

I

Isolering

Idag är det enkelt att stoppa energiförluster förorsakade av gamla fönster och dörrar.Framtidssäkra fönstersystem med goda isoleregenskaper sparar energi och miljö. Isolerglas, tätningar och flerkammarsystem bidrar till att minska energiförbrukningen. 

O

Överljus

Ett överljus är ett fönster placerat ovanför en dörr. Det bidrar till att släppa in dagsljus i innerrum. Och är begränsat till denna enda funktion. Det är inte avsett att ge utsikt.

Vid byte av överljus bör de ersättas med rörliga alternativ för att undvika olyckor vid rengöring. Överljusen kan styras elektroniskt alternativt med spak eller vev. 

S

Självrengörande glas

Det vill säga glas med självrengörande egenskaper. Denna typ av glas har en annan ytsammansättning än vanligt glas vilket gör att smuts får svårare att fästa och till stor del tvättas bort vid regn. Detta fördröjer nedsmutsningen och förenklar rengöringen. 

T

Takformer

Med takform avses den yttre formen på taket. Vilken takform som används vid nybyggnation avgörs oftast av platsen, ekonomin, byggnadsplanen, närliggande bebyggelse, byggnadsgeometrin eller arkitektoniska skäl. 

U

Uterum (oisolerat)

Ett uterum förlänger säsongen. Det är inte isolerat eller uppvärmt. Önskar du njuta av utomhuskänslan året om rekommenderar vi istället en isolerad vinterträdgård där du till och med kan tillbringa en vit jul under tak. Uterummet fungerar snarare som ett regn- och vindskydd. Vissa tåliga växter klarar också av att övervintra där. 

V

Värmeskydd

Solskyddsglas är ett isolerglas sammansatt av flera glasrutor med speciella solskyddsegenskaper. Det minskar ljusinsläppet och fungerar samtidigt som värmeskydd. Man skiljer mellan absorptionsglas och reflektionsglas. 

Absorptionsglas är mestadels enfärgat (bronsfärgat, grönt eller grått). Det fångar upp solens värmestrålning och avger det delvis till innerrummet. Reflexionsglas har en metallbeläggning (guld, silver eller brons) mellan glasskivorna och reflekterar värmestrålningen.

DIN SCHÜCOKONTAKT

Rådfråga oss

Våra experter finns på plats för att svara på dina frågor. Ring 08-442 76 00 eller skicka ett meddelande.

Ta kontakt