1. Privatkunder
  2. Produkter
  3. Fönster
  4. Fönsterlexikon

Fönsterlexikon

Vi förklarar begreppen från A till Ö. I vårt lexikon definierar och förklarar vi facktermer som har med fönster att göra.

A

Automatisering

Schücos byggnadsteknologi erbjuder en mängd olika lösningar för det privata hemmet. Systemen möjliggör elektronisk öppnings- och låsövervakning av fönster, naturlig och automatisk ventilation samt motordrivet sol- och bländskydd. Fördelen för dig som användare: bättre välbefinnande tack vare behagligt inomhusklimat, kraftigt reducerad energianvändning och extra säkerhet och komfort med smarta funktioner.

D

Design

Det särskilda med designen av Schüco fönster är att den komplexa funktionaliteten inte syns på utsidan. Ett exempel är de dolt liggande beslagen som ger smal synlig bredd på insidan eftersom gångjärnen försvinner från vägganslutningen. Stora fönsterformat och höga bågvikter låter sig enkelt realiseras. Det stora utbudet av dekorer, kulörer och konturer gör att du fritt kan gestalta ditt fönster för att sätta din personliga prägel på byggnaden.

E

Energieffektivitet

Att välja rätt fönsterisolering är en av de viktigaste åtgärder du kan vidta för att energieffektivisera ditt hem. För att skilja kvaliteten på isolering har olika måttenheter införts. Det viktigaste måttet är U-värdet. Minimikraven regleras i energisparförordningen Energy Conservation Act (EnEV).

F

Färger och kulörer

Schücos breda utbud av dekorer och profiler lämnar inget övrigt att önska vad gäller färggestaltning. Förutom 13 lagerhållna och stort antal landsspecifika dekortyper finns ytterligare 35 kulörer att tillgå med snabb leveranstid. Vad gäller aluminiumfönster finns i princip inga gränser för färgsättningen. Kopplade profiler kan erhållas tvåfärgade så att du kan välja olika kulör på in- och utsida. Dessutom kan du nu med den nya och exklusiva ytbehandlingen Schüco AutomotiveFinish få dina kompositfönster i snygg metallickulör.

I

Inbrottsskydd

Inbrottsskyddande fönster låter dig sova tryggt om natten och gör det svårt för tjuven att ta sig in i ditt hem. En DIN-norm skiljer på olika motståndsklasser (RC).

K

Kontur

Schücos fönstersystem finns i olika konturer - från stilrent livande till elegant i stål.

L

Luftväxling

Att vädra genom att öppna fönstret medför en rad nackdelar. Däribland för hög luftfuktighet, värmeförlust, förorening av pollen och partiklar, buller och risk för inbrott. Schüco erbjuder därför fönsterintegrerad ventilation med värmeåtervinning. En sensorbaserad styrning garanterar optimal ventilation.

M

Material

Schüco erbjuder fönster i aluminium, komposit och stål. De olika materialen har olika fördelar och egenskaper. Aluminium är helt väderbeständigt och lämpar sig väl för stora storlekar och hög transparens. Komposit och PVC har utmärkta isolergenskaper och lång livslängd utan större krav på underhåll. De är dessutom ekonomiska. Stål imponerar inte bara med sitt unika utseende utan även med särskilt smal synlig profilbredd och tidlös elegans.
Materialen har det gemensamt att de alla låter sig kombineras i ett stort antal former, färger och designelement.

Motståndsklass (RC)

DIN EN 1627 beskriver kraven på egenskaper på inbrottsskyddande fönster, fönsterdörrar och deras klassificering. Dessa delas in i olika motståndsklasser. Fönster i motståndsklass 1 (RC 1) ger ett grundläggande skydd mot fysiskt våld som sparkar, hopp, skulderkast, uppåtpressning och utryckning. De erbjuder dock endast begränsat skydd mot användning av hävverktyg. Fönster i motståndsklass 2 (RC 2) försvårar för brottslingar med enkla verktyg som skruvmejslar, tänger och kilar. De ger ett genomsnittligt inbrottsskydd. Fönster i motståndsklass 3 (RC 3) har ett högt inbrottsskydd. Det håller för försök till inbrott med en andra skruvmejsel och kofot.

Hur effektivt en ytterdörr skyddar mot inbrottsförsök definieras i den så kallade motståndsklassen (Resistance Class, RC), denna regleras av europeiska normer. Schüco erbjuder säkerhetskomponenter för motståndsklass 1 till 3.

Ö

Öppningstyper

De vanligaste öppningstyperna är sidohängt (dreh), underkantshängt (kipp) och tvåvägs (drehkipp). Valet avgörs av fönsterspecifikationen, rengöringsmöjligheterna och säkerhetskraven.

P

Pollenfilter

Inbyggda pollenfilter gör inomhuslivet behagligare för allergiker.

Profilteknologi

Schüco erbjuder ett omfattande program inom aluminiumprofilteknologi - från bearbetning av materialet till montering av hela byggdelar till färdig produkt.

S

Säkerhet

De dolda beslagen Schüco AvanTec ger hög grundsäkerhet. Genom att lägga till fler säkerhetsreglar kan inbrottsskyddet ökas till motståndsklass 3 (RC 3). Ännu säkrare blir fönstret med låsbara handtag. Vill du känna dig extra säker på att alla fönster är stängda när du går hemifrån kan du integrera låsövervakning med återkopplingsfunktion för elektronisk låskontroll.

Svampformad låskolv

Den svampformade låskolven är del av ett inbrottsskyddande fönsterbeslag. Namnet kommer från den svampformade tappen på fönsterbågen som hakar i slutblecket i karmen när fönstret stängs. Så kan upptvingadet av fönstret - beroende på säkerhetsklass - försvåras eller till och förhindras.

T

Täcklock

Aluminiumtäcklock gör det möjligt att kombinera kompositfönstrets utmärkta isoleregenskaper med lättmetallens högkvalitativa utseende och goda motståndskraft.

U

U-värde

U-värdet anger värmeförlusten. Värdet fastställs mellan in- och utsida, per kvadratmeter och per timme, vid en temperaturskillnad mellan inne och ute på 1 ° Kelvin. U-värdet kan fastställas med ett mätredskap eller räknas ut enligt DIN EN 674.

Y

Ytbehandlingar

Schüco erbjuder ett omfattande sortiment av kulörer och dekorer med vilka du är fri att sätta din personliga prägel på hemmet. Du kan nu även välja den nya och exklusiva ytbehandlingen Schüco AutomotiveFinish för att få dina kompositfönster i snygg metallickulör.Inspirationen och kunskapen har vi hämtat från bilindustrin och omsatt till ytbehandling för kompositfönster.

DIN SCHÜCOKONTAKT

Rådfråga oss

Våra experter finns på plats för att svara på dina frågor. Ring 08-442 76 00 eller skicka ett meddelande.

Ta kontakt