1. Arkitekter
  2. Produkter
  3. Säkerhetssystem
  4. FW 60+ BF
Tillbaka till meny

Schüco brandskyddsfasad FW 60+ BF E 30 / EI 30

Schücos brandskyddsfasader i system FW 50+ BF och FW 60+ BF är användbara till brandklassade glasfasader och glastak i klass E 30 och EI 30. Tack vare den identiska utformningen in- och utvändigt kan de kombineras med Schücos fasadsystemen FW 50+.HI och FW 60+.HI.

Montering av brandfönster och -dörrar

En EI 30 brandskyddsfasad som kompletteras med brandklassade fönster och dörrar i system Firestop II, AWS 70 FR 30 eller ADS 80 FR 30 utökar byggnadens användningsmöjligheter.

Curtain wallfasader för våningshöjder upp till 5000 mm

Schücos brandskyddsfasader FW 50+ BF och FW 60+ BF lämpar sig för fasadkonstruktioner med upp till 5000 mm mellan våningsplan. I kombination med dörrar i system Firestop II eller ADS 80 FR 30 kan våningshöjder upp till 4500 mm realiseras i EI 30 utförande. Schücos systemkompatibilitet möjliggör dessutom osynliga övergångar mellan brandskydds- och standardfasader.

Smala profilbredder vid fasetterad glasfasad

Hörn där glasen vinklas 0° - 15° kan i brandskyddsfasader realiseras med endast en postprofil. För hörn med större vinklar används två postprofiler. Brandskyddsfasaden är godkänd för generöst tilltagna glasdimensioner: vid EI 30 glasning upp till 1400 x 2600 mm i stående och liggande format och vid E 30 glasning upp till 1200 x 2300 mm.

Sadel- eller pulpettak

Som sadel- eller pulpettak lämpar sig brandskyddssystemen FW 50+ BF och FW 60+ BF även för mycket avancerade glastakskonstruktioner. Realiserbara glasmått är upp till 1050 x 2000 mm i stående format eller 1200 x 1050 mm i liggande format.

Galleri

Teknisk information

Förfrågningsunderlag

Prospekt