1. Arkitekter
  2. Produkter
  3. Säkerhetssystem
  4. FW 50+ BF
Tillbaka till meny

Schüco brandskyddsfasad FW 50+ BF E 30 / EI 30

Schücos brandskyddsfasader i system FW 50+ BF och FW 60+ BF är användbara till brandklassade glasfasader och glastak i klass E 30 och EI 30.Tack vare den identiska utformningen in- och utvändigt kan de kombineras med Schücos fasadsystemen FW 50+.HI och FW 60+.HI.

Brandskyddsfasader med fönster och dörrar

En EI 30 brandskyddsfasad som kompletteras med brandklassade fönster och dörrar i system Firestop II, AWS 70 FR 30 eller ADS 80 FR 30 utökar byggnadens användningsmöjligheter.

Gestalning av fasader och glastak

Curtain wallfasader för våningshöjder upp till 5000 mm. Schücos brandskyddsfasader FW 50+ BF och FW 60+ BF lämpar sig för fasadkonstruktioner med upp till 5000 mm mellan våningsplanI kombination med dörrar i system Firestop II eller ADS 80 FR 30 kan våningshöjder upp till 4500 mm realiseras i EI 30 utförande. Schücos systemkompatibilitet möjliggör dessutom osynliga övergångar mellan brandskydds- och standardfasader.

Smala profilbredder vid fasetterad glasfasad

Hörn där glasen vinklas 0° - 15° kan i brandskyddsfasader realiseras med endast en postprofil. För hörn med större vinklar används två postprofiler. Brandskyddsfasaden är godkänd för generöst tilltagna glasdimensioner: vid EI 30 glasning upp till 1400 x 2600 mm i stående och liggande format och vid E 30 glasning upp till 1200 x 2300 mm.

Sadel- eller pulpettak

Som sadel- eller pulpettak lämpar sig brandskyddssystemen FW 50+ BF och FW 60+ BF även för mycket avancerade glastakskonstruktioner. Realiserbara glasmått är upp till 1050 x 2000 mm i stående format eller 1200 x 1050 mm i liggande format.

Galleri

Teknisk information

Förfrågningsunderlag

CAD data

Prospekt