1. Arkitekter
  2. Produkter
  3. Fasader
  4. VISS HI (passivhusnivå)
Tillbaka till meny

Schüco stålfasadsystem Jansen – VISS HI: Den högisolerade stålfasaden

Det nya fasadsystemet VISS HI uppnår enastående isoleregenskaper i en lättviktig stålkonstruktion tack vare de nya syntetiska isolerstegen. Detta innebär att även stålfasader nu kan uppnå passivhusstandard.

Systemet erbjuder således ett utmärkt alternativ för renoveringsobjekt där energiaspekten är en viktig del. Isoleringen är enkel och ekonomisk att installera och innebär att existerande VISS-fasader kan uppnå låga energivärden.

  • Uf - värden under 0,8 W/m²K (Passivhusstandard)
  • Fyllnadstjocklek på upp till 70 mm för att kunnna använda trippelglas isolerruta
  • Isolerkärna för post och spröjsprofiler
  • Ombyggnad av existerande VISS-fasader till lågenergistandard
  • Kan användas i VISS standardsystem samt i Viss Ixtra och VISS Davex
  • Enkel montering och tillverkning
  • Möjligt att installera dubbel- eller trippelglas

Galleri

Teknisk info

Beskrivningstexter

Prospekt