1. Arkitekter
  2. Produkter
  3. Fasader
  4. FW 60+SG.SI

Helglasfasad med låga värmegenomgångkofficienter och stora element med tre-, eller tvåglasisolerruta erbjuder arkitektonisk såsom teknisk lösningar för ytterskalet.

Estetik kombinerat med teknisk innovation - stora glasfasader byggs i FW 60+ SG.SI som superisolerad variant med 3-glasisolerruta. Livande fasadutseende skapas med invändig profiler. Från fasadens utsida finns inga synliga fogar.

Möjlighet att integrera Schüco AWS 114, AWS 114 SG, AWS 114.SI, AWS 114 SG.SI gör fasadet till en helhetslösning. De integrerbara fönster öppnas som sänkbar utåtgående eller som parallelt uppställbart fönster, även funktioner som automatisköppnande fönster med integrerad TipTronic. Maximal bågvikt är 250 kg.

  • Structural Glazing fasad med 3-glas eller 2-glasisolerruta, max glasmått b x h 2600 mm x 4200 mm, Glastjocklek från 32 mm upp till 64 mm; Glasvikt upp till 650 kg tack vare nya glasbärare.
  • Fogning kan ske i 3 designvarianter i FW 60+ SG genom varianten våtfogning skapas en jämn och livande fasad
  • Rostfri distanshållare för tätning, högisolerad SI-isolatorer som skapar hög isolering.
  • Testad stabilitet genom rostfria säkerhetshållare, finns även aluminium-säkerhetshållaren
  • Inbrottssäkerhet RC 2
  • Infästning av isolerglashållare är dold
  • Beslag för både automatiska eller manuellt öppningsbara fönster möjligt

Galleri