1. Arkitekter
  2. Produkter
  3. Fasader
  4. FW 60+.SI
Tillbaka till meny

Schüco FW 60+.SI: Passivhusfasad

Schüco FW 60+.SI post- spröjsfasad uppnår de högst satta klimatmål - passivhuscertifikat.

Idag sätter Schücos fasad FW 60+.SI normen för värmeisolerade post -spröjsfasader. Även när material med maximal värmeisolering används är designfriheten i systemet obegränsad. Tillverkningen är enkel och effektiv.

  • Optimerade termiska isoleringsegenskaper uppnås genom användning av isolersteg med Uf -värden ner till 0.70W/(m²K) inklusive skruvförband
  • Reflekterande yta på isolerremsor och på plasttäcklock reducerar energiförluster från strålningsenergi
  • Klarar höga glaslaster på upp till 700 kg per tvärpost med standardiserade systemartiklar från FW50+
  • Möjlighet att installera trippelglas med upp till 82mm glastjocklek tack vare gedigna glasbärarsystem
  • Stor variation av produkter med olika profildjup och en omfattande rad täcklock innebär att i princip allt som efterfrågas från arkitekter och konstruktörer kan uppfyllas

Galleri