1. Arkitekter
 2. Produkter
 3. Fasader
 4. Parametric System
Tillbaka till meny

Schüco Parametric System

Komplex fasadgeometri realiseras i system med parametriska planeringsmetoder och väl avstämda processer

Schüco Parametric System är en konsekvent vidareutveckling av Schücos fasadsystem i riktning mot geometriskt fritt formbara tredimensionella klimatskal. Baserat på parametriska designmetoder och genomgående systemtänkande ger Schüco Parametric System planeraren maximal frihet, tillverkaren säkerhet i utförandet och byggherren transparenta kostnader.

Ny definition av säker planering

Schücos verktyg för 3D-planering och beskrivande ger säkert och effektivt processtöd genom hela planerings- och tillverkningskedjan, från första idé till färdig byggnad. Gränssnitt till vanligt förekommande 3D-designprogram och Building Information Modeling-mjukvara ger snabb och säker planering och utförande inklusive smidigt datautbyte med maskinstyrning och montering.

Alla enkelytor i det tredimensionella klimatskalet kan realiseras med plana ytor.

 • Energi
 • Högisolerat fasadsystem i aluminium med Uf-värden ner till 0,5 W/(m²K)
 • Schüco 3D-planeringsverktyg: kopplad parametrisering via flertalet verktyg, exempelvis byggnadssimulering Simulering av byggnader
 • Transparenta eller opaka ytor för skuggning, tilläggsfunktioner så som ljusstyrning och solenergiutvinning
 • Design
 • Individuell tredimensionell arkitekturlösning – tack vare flexibelt byggkomponentbibliotek finns ingen ytbegränsning
 • Aktiva gestaltningselement som solinstrålning, skuggning, dagsljusoptimering, utsikt och transparens
 • Elegant helglas-fasad structural-glazing med smala fogar för 2- och 3-glas
 • Koppling till ytterligare planeringsverktyg öppnar fler möjligheter till parametrisk formgivning
 • Elementmått (B x H): max 1 500 mm x 4 000 mm

Galleri

Teknisk info

CAD-Data