1. Arkitekter
  2. Inspiration
  3. Nyheter
  4. Schüco släpper Hållbarhetsrapport
Tillbaka till meny

Schüco släpper Hållbarhetsrapport för 2017/2018

Schüco tar miljö- och klimatfrågor på allvar, vilket är något som genomsyrar den Hållbarhetsrapport för 2017/2018 som precis har släppts.


HÅLLBARHETSRAPPORT 2017/2018

Användning av energisnåla fönster- dörr-, och fasadsystem utgör ett viktigt bidrag för att nå ambitiösa klimatmål, detta varför Schüco alltid arbetar för att göra produktportföljen mer energieffektiv och hållbar och där med mer miljövänlig. I Hållbarhetsrapporten 2017/2018, den andra i sitt slag, visar Schüco sitt ekonomiska, miljömässiga och sociala engagemang för beskyddandet av klimat och miljö samtidigt som den illustrerar den centrala betydelsen av hållbarhet i Schücos företagsfilosofi. 

Schüco har satt som mål att bli den mest hållbara systemleverantören i byggbranschen. Det vill uppnås genom att bland annat svara på den ökade bristen på råvaror, som särskilt påverkar byggbranschen och erbjuda lösningar för att hjälpa till att uppnå klimatskyddsmål – över hela världen. Med Schücos 360°-strategi för hållbarhet beaktas hela livscykeln hos en byggnad: från planering, konstruktion och drift till demolering och återvinning. Detta då en tidig integration av hållbarhetsfrågor har en central genomgående funktion som sedan behöver tas i beaktning i alla stadier av ett projekt.

CERTIFIERAD PRODUKTPORTFÖLJ

Schüco är även pionjärer i byggbranschen när det gäller utvecklingen av certifierade Cradle to Cradle-produkter, det vill säga produkter som kan återvinnas helt utan att göra avkall på kvaliteten. I tillägg till det arbetar Schüco även för att det i framtiden ska finnas lösningar som innefattar hela värdekedjan, för att uppnå största möjliga återvinningspotential och erbjuder idag lösningar som stödjer byggnader som certifieras enligt BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), DGNB (German Sustainable Building Council) and LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Schüco är även ett av de första företagen i branschen att bli certifierade av ASI (Aluminium Stewardship Initiative) för ansvarsfullt användande av aluminium genom hela värdekedjan.

FOKUS PÅ TRANSPARENS

Hållbarhetsrapporten 2017/2018 är baserad på the Global Reporting Initiative (GRI) som är en oberoende internationell organisation som arbetar med att ta fram hållbarhetsrapporter till företag och myndigheter världen över. Dessa standardiserade krav säkerställer en detaljerad och transparent dokumentation. Transparens och materialens ursprung är viktiga ämnen inom Schüco. Tillsammans med bland andra WWF Tyskland arbetar Schüco löpande för ett ansvarsfullt användande av råmaterial inom byggsektorn och arbetar mot ett etablerande av forskningsbaserade klimatskyddsmål. 

Sammantaget är resultaten i rapporten imponerande. Men inom detta område behöver man alltid sikta högre och fortsätta arbetet mot en än mer hållbar och ansvarstagande byggbransch.

Läs hela Schücos Hållbarhetsrapport här. (pdf, 577 KB)