1. Arkitekter
  2. Inspiration
  3. Nyheter
Tillbaka till meny

Blunda och lyssna. Omges du av de ljud du vill höra? 

Buller är en tickande ohälsofråga och den miljöstörning som drabbar flest svenskar. Karolinska Institutets siffror visar att fler än två miljoner svenskar dagligen utsätts för vägtrafikbuller i sin boendemiljö och 25 procent upplever att de störs av buller på jobbet.

I skrivandets stund knappar kollegorna flitigt på tangentborden, telefoner ringer och det småpratas vid kaffemaskinen. Skratt tränger ut från ett mötesrum och någon slamrar med porslin i köket. Trevliga ljud men sammantaget med bullret från byggarbetsplatsen intill och trafiken utanför kan inte ens de brusreducerade lurarna råda bot på att den sammantagna ljudmattan i slutet av dagen minskat koncentrationsförmågan och höjt pulsen. 

Buller är en tickande ohälsofråga och den miljöstörning som drabbar flest svenskar. Karolinska Institutets siffror visar att fler än två miljoner svenskar dagligen utsätts för vägtrafikbuller i sin boendemiljö och 25 procent upplever att de störs av buller på jobbet. De oönskade ljuden gör oss inte bara stressade och irriterade, de ökar även risken för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. I takt med att vi bygger allt större och tätare städer blir fordonen och vägarna fler, bullret kommer närmare vår hemmiljö och tystnar inte ens på natten. Forskning visar att redan en minuts tystnad kan göra underverk för hälsan genom att reducera stress. Tänk då vad en hel kvälls och natts tystnad kan åstadkomma.


Det finns en rad verktyg och produkter som hjälper dig att uppnå sunda ljudnivåer när du bygger kontor eller bostäder. Schüco uppmärksammade redan för många år sedan de negativa konsekvenserna av det tilltagande ljudet i vårt moderna samhälle och har tagit stor hänsyn till ljudreducering i sina produkter. Ett exempel är vårt fönster AWS 120 CC.SI som är utvecklat för särskilt bullriga miljöer och klarar upp till Rw 58 dB i ljudreduktion.

Ett annat exempel är vår studie fönster AWS 90 AC.SI (Aluminium Window System, 90 mm byggdjup, Acoustics, Super Insulated) som minskar ljudnivån till under den rekommenderade nivån på 30 db för god nattsömn även i öppet läge. Fönstret är utrustat med en särskild mellantätning och smart ljudreducerande vädringsfunktion i lutningsläge där luften styrs in via ventilationsprofiler i sidan.

Se filmen
Prototypfönster med inbyggd ”active noise cancelling - ANC” i form av högtalare och mikrofoner installerade i ventilationskanalen i fönster och skjutdörrar. Ljudnivån spelas in av mikrofonen varpå högtalarna omedelbart genererar ett motljud anpassat till ljudnivån. Ljudvågor stör ut varandra och sänker den totala ljudnivån.


Ljudreducerande fasader

På BAU-mässan i München 2019 presenterade Schüco fyra olika ljudabsorberande fasader som syftar till att minska trafikbullret i urbana miljöer genom att fånga upp ljud istället för att reflektera dem mot en plan yta. Genom att beklä fasader längs trafikerade gator med mängder av små hål i form av perforerad plåtbeklädnad, tygfasaden Schüco FACID-Silence, de mikroperforerade profilerna och perforerade solskyddlameller kan ljudspridningen minskas med upp till 6 db på huvudgator och 10 db på mindre trafikerade gator.

Se vår film


Med Schücos ljudberäkningsprogram Schüco SoundCal kan du beräkna ljudnivåerna även i komplexa projekt. Här får du hjälp att välja fasad- och fönstersystem med passande glas och med hjälp av ljudsimulering även lyssna på ljudnivåerna. Beräkningarna baseras på DIN 4109-2:2016-07 och DIN EN 12354.

Se vår film

Vill du veta mer?

Besök vår webbspecial från BAU-mässan