1. Arkitekter
  2. Inspiration
  3. Kommersiella fastigheter
  4. Stadsberget – så mycket mer än ett parkeringshus
Tillbaka till meny

Stadsberget – så mycket mer än ett parkeringshus

Stadsberget, Piteå kommuns nya parkeringshus, är så mycket mer än en modern och effektiv fastighet för bilförvaring. Projektet har blivit en attraktion som väcker internationellt intresse tack vare sin unika design, tillhörande pulkabacke vintertid och amfiteater sommartid.

Istället för den traditionella lådan som ett parkeringshus ofta är, har White Arkitekter i samarbete med Henning Larsen Architects skapat en unik träffpunkt och besöksmål i centrala Piteå. Fasaden är klädd i ribbor av lärk, monterade med hög precision, medan byggnadsstommen är i betong. Bakom fasaden döljer sig slimmade glaspartier som sörjer för en ljus insida. Den robusta karaktären ger en urban känsla. Konkava och konvexa rörelser i träfasaden skapar extra liv åt byggnaden. Ett omfattande belysningsprogram tar fram olika temperament i huset.

P-huset är byggt i fem plan och rymmer 228 parkeringsplatser varav sex platser finns för personer med funktionsnedsättning och två platser med laddningsmöjlighet för elbilar. Det finns även dedicerade platser för cyklar och motorcyklar.

På toppen av parkeringshuset finns ett soldäck med en sluttning ner mot en öppen yta. Under sommarhalvåret tjänar den breda slänten som en amfiteater och mötesplats där musikevenemang kan hållas. Vintertid med snökanon fungerar slänten som en uppskattad kälkbacke. Stadsberget tillför ett mervärde till stadsbilden och har gett kommunen, piteborna och besökare en ny upplevelserik mötesplats.

”Stadsberget sätter Piteå på kartan för att vi utöver ett parkeringshus också skapar ett mervärde till stadsbilden i form av en träffpunkt.”

Kommunen hade tidigare ett parkeringshus som låg i närheten av Stadsbergets nuvarande placering i kvarteret Löjan i centrala Piteå. Men byggnaden var märkt av tidens tand och revs. Piteå kommun efterlyste i en tävling ett nytt parkeringshus. I december 2012 utnämndes White Arkitekter i samarbete med Henning Larsen Architects till vinnare med ett synnerligen genomarbetat bidrag.

– Stadsberget sätter Piteå på kartan för att vi utöver ett parkeringshus också skapar ett mervärde till stadsbilden i form av en träffpunkt. Fastigheten skapar en helhet där möjligheter till stadsliv sätts i fokus. Kommunen erhåller en ny upplevelserik mötesplats för pitebor och besökare. Kvarteret Löjans offentliga miljö är jämförbar med stadens torg och parker, säger Jan Ställ, förvaltningschef för Fastighets- och serviceförvaltningen i Piteå kommun.White Arkitekter och Henning Larsen Architects gick inte den enklaste vägen när de antog uppdraget att rita på ett nytt parkeringshus åt Piteå kommun.

– I vårt researcharbete slog vi fast att vi ville skapa något annat än en traditionell, vacker låda och att vi ville jobba i trä eftersom byggnaden ligger i Sveriges träregion. Så vi tog en komplicerad väg framåt. Vi anlitade två trafikexperter för att skapa rätt trafikrörelser genom parkeringshuset. Och vi utgick från erfarenheter från ett parkeringshus vi ritat som inte blev byggt. Stadsberget har blivit så mycket mer än en byggnad, det är en beträdbar skulptur, säger Lennart Sjögren, arkitekt på White Arkitekter.

Fönster, dörrar och branddörrar i stål från Jansen, som tål högt slitage.

Den lärkbeklädda fasaden går i vågor som ger både bredd och djup. Trä gifter sig väl med glas och metall som förstärker den ombonade träkänslan. Tanken var först att använda trä genomgående, även invändigt, men fick ge vika för en funktionell betongkonstruktion som ger färre pelare och därmed bättre parkeringsmiljö.

Takterrassens övre del fungerar som soldäck och lekplats, och erbjuder utsikt över staden. Den nedre delen utgörs av en trappa, en läktare och en grön backe som kan användas vid arrangemang sommar som vinter. 

 – Byggprocessen var en ganska tuff resa, inget var givet fastän det var färdigprojekterat när vi skulle påbörja byggnationen. Alla lösningar innebar utmaningar: kallt parkeringshus, varma trapphus med hissar, takterrass och slänt med grönytor, och en fasad som bestod av stående trävirke, säger Peo Patomella, arbetschef på Nåiden Bygg.

Valet föll på stålpartier från Jansen som löste övergångarna mellan de varma och kalla utrymmena, kraven på brandskydd och bidrog till att maximera ljusinsläppet.

– Tack vare ett gott samarbete blev det ett fantastiskt hus i slutändan. Det finns ingen motsvarighet i världen, säger Peo Patomella.

Fasaderna, fönstren och öppningarna är väldigt artikulerade.

Förutom dess starka estetiska värden och goda attraktionskraft som mötesplats präglas parkeringshuset av god funktionalitet. De stabila ståldörrarna i trapphusen klarar högfrekvent användning och är brandskyddsklassade. Ett parkeringshus behöver också god genomluftning för inomhusmiljöns skull. Sedan Stadsberget invigdes i juni 2015 har det rönt stor uppmärksamhet hos både pitebor såväl som internationellt. Webbplatsen Archdaily anordnar tävlingen Building of the year och Stadsberget röstades fram som en av fem finalister 2017 i kategorin publik arkitektur.

PLATS: Piteå
BESTÄLLARE: Piteå kommun
ARKITEKT: White Arkitekter i samarbete med Henning Larsen Architects
TOTALENTREPRENÖR: Nåiden Bygg
GLASENTREPRENÖR: Öjebyns Glas & Aluminium
FÄRDIGSTÄLLT: juni 2015
PROJEKTTID: 2012-2015
Schücolösningar: Schüco Janisol 2, Janisol HI dörrar och fönster; Schüco Jansen Janisol 2 brandklassad ståldörrskonstruktion och Janisol HI dörrar