1. Arkitekter
  2. Inspiration
  3. Kommersiella fastigheter
Tillbaka till meny

Malmö saluhall - tegelruinen som förvandlades till matmecka 

När Malmö Saluhall slog upp portarna ett stenkast från Centralstationen vintern 2016 var succén given. Tegelruinen hade med hjälp av Wingårdhs arkitekter omvandlats till en modern mötesplats där maten stod i centrum.

En saluhall med ambition

Syskonen Nina Totté Karyd och Martin Karyd hade en tydlig vision. De ville upprätta en saluhall präglad av kvalitet samtidigt som de ville skapa ett nytt matmecka på Malmös gastronomiska scen. Inget litet projekt men syskonen bakom fastighetsbolaget Annabostäder är matfantaster av rang och när det kulturmärkta godsmagasinet från slutet av 1800-talet dök upp till försäljning kändes det rätt att äntligen förverkliga drömmen.

När Malmö Saluhall slog upp portarna ett stenkast från Centralstationen vintern 2016 var succén given. Tegelruinen hade med hjälp av Wingårdhs arkitekter omvandlats till en modern mötesplats där maten stod i centrum.

Det var godsmagasinet som fick syskonen Karyd att våga satsa på sin dröm men då det stått orört sedan det sista tåget lämnat byggnaden år 1955 var det i sämre skick än man först väntat. Kvar på ödetomten stod endast några tegelfasader utan tak men genom visionära och envisa beställare som enbart såg möjlig- heter fick Malmö tillslut en oas mitt i city för matälskare som vill testa nya råvaror, inspireras eller kanske bara ta en kaffe. Man har lagt ner mycket tid och möda på att rädda och förstärka den industriella karaktären med hjälp av nya byggnadsmetoder och detaljer som matchar den rustika industristilen. Resultatet blev en saluhall som andas både historia och moderna designlösningar.

EN SALUHALL SOM FÖRENAR HISTORIA MED MODERN ARKITEKTUR OCH UNIKA MATUPPLEVELSER.

Vid byggstarten i december 2015 kunde man konstatera att godsmagasinet som syskonen Karyds hade köpt var en ruin som snart skulle falla samman. Man kunde dock konstatera att det gick att använda de fyra tegelmurarna som fasad även om man ställdes inför utmaningar under byggnationens gång.

Teglets karaktär och materialkänsla blev utgångspunkten i diskussionen kring materialval till den nya byggnaden. Tillsammans med Wingårdhs arkitekter var målsättningen att skapa en saluhall vars identitet från 1800talet skulle bevaras samtidigt som det fanns en vision om att förstärka dess karaktär.  Joakim Lyth, ansvarig arkitekt för projektet, berättar att inspirationen utan inbördes ordning var järnvägens material och former samt gamla magasin. Vidare fanns en önskan om att ”Malmö Saluhall skulle präglas av kvalitet och samtidigt skapa en känsla av kontrast och harmoni”, säger Nina Totté Karyd.

I ett tidigt skede av processen omfattade projektet ursprungligen endast den befintliga längan men med tiden uppstod en ambition om att bygga ytterligare en parallell huskropp. En dagvattenkulvert satte dock stopp för den tilltänkta utbyggnaden och idag består Malmö Saluhall istället av en knäckt tillbyggnad. De två huskropparna skiljs åt av en modern glasslits i både tak och ytterväggar, en vacker kontrast till teglet från förra sekelskiftet och det rostiga stålet. Här kom Schücos smidiga och smala glasfasad FWS 35 PD väl till pass då den fungerade utmärkt tillsammans med de renoverade fönstren i gjutjärn. Arkitekten Joakim Lyth berättar att man ville ha ett glasparti som skulle på- minna om gamla smidespartier. Den endast 35 mm smala profilen ger fasaden en slimmad dimension i kontrast till det robusta teglet samtidigt som profilen på ett elegant sätt smälter in i huskroppen. Glaspartierna tillför även ett ljusinsläpp som höjer saluhallens atmosfär.

De invändiga funktionerna har maximerats genom yteffektiva lösningar. Samtidigt fanns tydliga tankar kring hur byggnaden skulle formas efter tre explicita funktioner utvändigt. ”Saluhallen möter staden med tre tydliga platser: Mot öster en tydlig entréplats, mot väster ett torg för grönsaksförsäljning och tillfälliga evenemang och mot P-huset i söder en så kallad pocket park med plats för odling och sittplatser för saluhallens gäster”, säger Joakim Lyth.

I anslutning till pocket parken öppnar vikdörrar upp. Hela väggen viks enkelt undan vilket skapar utomhuskänsla inomhus och tar med sig det behagliga bruset inifrån saluhallen till dem som väljer att sitta ute. Vikdörren blir således en länk mellan saluhallens olika rum samtidigt som den klarar av alla väderför- hållanden. För att klara Malmös höga vindlaster föll valet på Schücos vikdörr ASS 80 FD. Joakim Lyth uppskattar fördelarna med ett brett kvalitetssortiment från en och samma leverantör. Lösningarna matchar  varandra och gestaltningen blir mer flexibel.

Stadsdelen där Malmö Saluhall är belägen klassas som en relativt ny del av staden. Majoriteten av de kringliggande byggnaderna är nybyggnationer vilket märks genom att höga, moderna glasbyggnader omger den kulinariska oas som saluhallen kommit att bli. Nina Totté Karyd tror att saluhallen kommer till sin rätt i området då den låga byggnaden skiljer sig markant från övriga i stadsdelen genom den karakteristiska tegelfasaden från 1800-talet. Visionen är att besökare ska lockas att sitta ner för längre möten och sammankomster. Saluhallen ska vara en välkomnande och behaglig plats där en mysig och ombonad miljö inbjuder till social samvaro. En destination för matälskare, hungriga lunchgäster och passionerade matlagare. En saluhall där det finns något för alla.

I den gamla magasinsdelen bidrar panoramafasaden Schüco FWS 35 PD med dagsljus. De smala profilerna fungerar utmärkt tillsammans med de befintliga  renoverade gjutjärnsfönstren. I markplan av den nya  cortenklädda tillbyggnaden öppnar vikdörr Schüco  ASS 80 FD upp mot den anlagda trädgården intill  det befintliga parkeringshuset. Övriga fönster har  konstruerats med glasfasad Schüco FWS 50.

Schücos partner Fasadglas i Lund har tillverkat och monterat produkterna.