1. Arkitekter
  2. Inspiration
  3. Kommersiella fastigheter
Tillbaka till meny

Uppsalas nya landmärke - Juvelen

”En skimrande byggnad som påminner om en ädelsten”, så beskriver Utopia Arkitekter nya Juvelen i Uppsala. Till hösten väntas de första hyresgästerna flytta in men redan nu kan Uppsalaborna fröjdas över den iögonfallande arkitekturen och kommande spännande möten där Juvelen knyts samman med järnvägsspåren via det nya Triangeltorget.

I skrivandets stund färdigställs de sista detaljerna. Fasadfärgen bättras på, markarbetena avslutas och planteringarna fylls med vackra växter. Till hösten väntas de första hyresgästerna flytta in men redan nu kan Uppsalaborna fröjdas över den iögonfallande arkitekturen och kommande spännande möten där Juvelen knyts samman med järnvägsspåren via det nya Triangeltorget. Ett torg med ambitionen att fungera som en aktiv och social plats med fokus på sociala miljöer, handel, gång- och cykeltransporter.   

Den unika byggnaden blir det första som möter tågresenärer inrullandes till Uppsala C. Ett landmärke som verkligen sätter staden på kartan. Inte bara designmässigt, Juvelen har högre ambitioner än så. Byggnaden är en av världens mest hållbara och ett föregångsexempel som visar att arkitektonisk skönhet och ansvar kan och ska gå hand i hand.


Fasadens mönster utgörs av oregelbundna trianglar i varma orangegula toner med olika form och storlek anpassade till solförhållandena i respektive väderstreck. Fasaden i sig är utformad som ett solskydd med indragna fönster. Mängden fönster och glaspartier har anpassats för att optimera behovet av dagsljusinstrålning för god arbetsmiljö kontra behovet av energi för kylning. Därför återfinns fler fönster i norr än söder.  

De generösa glasfasaderna i bottenplan med nio meter höga fribärande structural glazing-partier bidrar till en luftig och lätt atmosfär. Inbjudande entréer i guld och glas mot torget och de kringliggande gatorna suddar ut gränsen mellan ute och inne. Tanken är att locka in till byggnadens publika ytor likväl som ut till uteserveringen i bästa solläge. Foajén i två plan rymmer  restaurang, deli och gemensam lobby för alla kontorsplan.

Att Juvelen ligger i just Uppsala är ingen slump. Kommunen ställer höga krav på hållbarhet och är enligt en färsk kartläggning genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet bäst i Sverige på klimatanpassning. Den sju och en halv våningar höga byggnaden om drygt 10 000 kvadratmeter har ambitionen att vara Nordens mest hållbara kontorsbyggnad. Ett nollenergihus som med sol- och vindkraft producerar minst lika mycket energi som byggnaden förbrukar. Stort fokus har lagts på god inomhusmiljö och hållbara material. Därför har också byggnaden  precertifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED och uppnår högsta nivå Platinum vilket ställer krav på att alla produkter och material måste finnas registrerade i minst klass C+- i Sunda Hus. 

Den flexibla utformningen gör att kontorsplanen om vardera 1 400 kvm (våning tre till sex) lätt kan anpassas till hyresgäster med varierande verksamhet och storlek. Mycket tack vare att trapphuset har placerats centralt. 

Fasadglas i Uppsala tidigt med i projektet

Fasadglas i Uppsala AB kom tidigt med i projektet och kunde därför redan i planeringsstadiet bidra med sin gedigna kunskap. Tillsammans med Skanska diskuterade de sig exempelvis fram till en fasad i glas och betong i prefabricerat utförande. En lösning som medförde att Fasadglas montörer åkte till Strängbetongs fabrik i Hudiksvall för att glasa de upp till fyra meter höga triangelformade fönsterpartierna på plats i specialgjutna betongelement.

Projektet har varit spännande och utmanande på många sätt vilket har resulterat i nya insikter och fördjupade kunskaper om bland annat 3D-scanning och miljöklassning.

3D-scanning säkrar måtten i komplex geometri

- Det var spännande och till stor hjälp att använda en ny 3D-scanningmetod där vi kunde "gå in i huset" och få ett digital underlag. Det fungerade perfekt och gav oss säkerhet. I ett så komplext projekt med oregelbundna former i fasader på upp till fem ton är det annars är vanskligt att beställa material innan kontrollmätningarna har gjorts.

Linus Moëll, VD för Fasadglas i Uppsala

För att klara glasens egenvikter i de nio meter höga fribärande fasadpartierna i bottenplan valde Fasadglas att använda sig av Jansens stålsystem VISS Structural Glazing. Glasen går steppade ända ut i hörnen och inte heller finns särskilt många räta vinklar.   

Även invändigt återfinns nio meter höga glasfasader, den här gången Schücos beprövade lösning FWS 50. Att få in de stora glasen var en utmaning.   

Flera av de asymmetriskt placerade triangelformade fasadfönstren har sidor på upp till fyra meter. I söder och öster har fönstren 3-glas isolerrutor med Guardian solskyddsglas medan de i norr har energiglas. 

Kompromisslös form

Så här skriver Utopia arkitekter om Juvelen:

”Vårt arbete med Juvelen har tagit sin utgångspunkt i samspelet mellan en formmässigt stark och särpräglad idé, mycket högt ställda miljöambitioner och strävan att skapa en estetiskt tilltalande tillämpning av byggnadens miljötekniska lösningar. Den arkitektoniska grundidén har varit att skapa en skulptural, smyckesliknande och iögonfallande byggnad. En ädelsten som med sina fasetter bildligt talat speglar olika aspekter av Uppsalaregionen. Juvelen blir en vacker solitär som kan uppföras genom ett rationellt byggsystem och som tillgodoser våra krav på arkitektonisk komplexitet och extremt högt ställda miljöambitioner. Vårt genomförande innebär att de miljötekniska lösningarna blir en naturlig del av och förstärker det arkitektoniska uttryck vi eftersträvar utan att göra våld på den ursprungliga formidén. Juvelen blir ett internationellt föregångsexempel för hur man kan skapa en vacker och arkitektoniskt intressant byggnad med en utpräglad hållbarhetsprofilering. Fasadernas triangelmönster får sin förlängning i bottenvåningens uppglasning som med sin generösa takhöjd och inre trätak gör att byggnaden upplevs som lätt och luftig, lättillgänglig och inbjudande. Juvelens tak ges en varierad och spännande form. Fasad och tak hänger ihop för att skapa en enhetlig form. Hela bottenvåningen fylls av publika funktioner och en gemensam lobby för samtliga kontorsplan. Byggnaden nås via entréer i alla tre fasader.”

Se källa här

Miljöcertifiering LEED Platinum

Valet av certifieringssystem föll på LEED Platinum för systemets internationella spridning och de hållbarhetskriterier som säkerställer god inomhusmiljö, effektiv energianvändning och kraven på  kloka materialval.

Certifieringen ställer krav på att alla produkter och material finns registrerade i minst klass C+- i Sunda Hus. 

Arkitekt: Utopia
Schüco Partner: Fasadglas i Uppsala 
Schücoprodukter:
Aluminiumfönster AWS 90.SI+
Stålfasader Jansen Viss Strucutral Glazing
Ståldörrar Jansen Janisol 60
Invändigt enkelglasfasader FWS 50
Byggår: färdigställande hösten 2019