1. Arkitekter
  2. Inspiration
  3. Kommersiella fastigheter
Tillbaka till meny

Tufft 60-tal möter nutid i Sickla

Atlas Copcos gamla huvudkontor från slutet av 1950-talet har förvandlats till ett premiumkontor med stram design och arkitektur, uppdaterat till dagens höga kontorsstandard. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har lyckats bevara dåtidens raketdrivna optimism och fina detaljer och samtidigt tillfört något nytt, en modern årsring att lägga till områdets hundraåriga historia. 

Fastigheten består av två huskroppar: ett tegelhus i sex våningar och ett högre skivhus, byggt i vinkel mot tegelbyggnaden. Tillägget med tre inglasade våningar överst i det nu tolv våningar höga skivhuset lyfter husets identitet till ett landmärke och en entrébyggnad för området. Huset ligger i Sickla, som utvecklats från ett avlägset industriområde till en levande stadsdel, 14 minuter från Stockholms central.

Andan från 1950- och 1960-talets kompromisslösa och raketdrivna optimism har behållits i kontorsbyggnadens rationella, rätlinjiga arkitektur . Samtidigt finns även huvudkontorets exklusivitet kvar i inredningsdetaljer. Paneler i ek, företagsskyltar i mässing och naturstensgolv refererar alla till ett tufft, framåtsträvande 60-tal. 

I bottenvåningen finns butiker och en mer framträdande entré har skapats som ersatt den gamla huvudingången som hade en lite osäker utformning. De nya kontorsytorna präglas av flexibla, transparenta och öppna planer, en skarp kontrast till de mörka mittkorridorer med rader av kontorsrum på ömse sidor som tidigare rymdesi byggnaden.

De moderna glasfasaderna gör att man på de övre våningarna får en känsla av att vara utomhus. Besökare och hyresgäster bjuds på en fantastisk utsikt i en byggnad som skickligt balanserar mellan det gamla och det nya.

 

De två byggnaderna i Nacka uppfördes som Atlas Copcos nya huvudkontor och skulle spegla företagets internationella framgångar. Först det sexvånigar höga tegelhuset som stod färdigt 1956, fem år senare kompletterat med det högre skivhuset i vinkel mot det förra. Båda är ritade av Karl G H Karlssons arkitektkontor. Tidsandans enkla rationalitet parades med huvudkontorets exklusivitet. Detta syns tydligt i skivhuset där direktionens påkostade interiörer döljs bakom en enkel fasad av prefabricerade betongelement. 

Entrén var ganska oansenlig för att höra till ett huvudkontor, med ett kopparbeklätt skärmtak i formen av en svamp. Men huvudkontoret flyttades 2011 till en ny byggnad i Sicklaområdet och fastighetsbolaget Atrium Ljungberg behövde hitta en ny funktion till huset. 

– När vi designade det moderniserade kontorshuset ville vi skapa en premiumprodukt. Huset skulle behålla karaktären av ett huvudkontor där vi ville lyfta fram de fina detaljerna från sent 50-tal och tidigt 60-tal. Vi hade teveserien Mad men för ögonen, säger Åke Reichard, marknadsområdeschef Sickla Väst på Atrium Ljungberg.

Interiört har små kontorsrum och en mörk mittenkorridor blivit moderna kontorslokaler med öppna ytor. Bärande väggar har ersatts av pelare. Mässing i pentry och skyltprogram, ek i väggpanel och golv, men även cementmosaik och natursten minner om 60-talets glansperiod.

– Huset är en representant för sin tidsperiod, en stil som många idag tycker är lite trist. Vår uppgift var att framhäva husets kvalitéer. Vi ville visa det eleganta, tuffa 60-talskontoret, men med moderna tillägg. Det blev i formen av en tillbyggnad i tre inglasade våningar. Det blev därmed den högsta byggnaden i området och ett landmärke, säger Jörgen Åström, arkitekt vid Nyréns Arkitektkontor.

Exteriört har den röda tegelfasaden behållits intakt både på den lägre byggnaden och på skivhusets gavlar. Skivhusets vitputsade fasad på långsidorna var illa åtgången, men är nu återställd. Den gamla entrén har byggts in där stengolv, trappa och trappräcken har bevarats för att hålla kvar karaktären från tidigt 60-tal. En vink till Atlas Copco finns i trapphuset som är målat i intensivt blå färg.

Den största förändringen av husets karaktär finns i tillbyggnaden av skivhuset. Fläktvåningen som låg på taket flyttades ned i källaren och tre nya våningsplan byggdes till med dubbel glasfasad. Den består av en glasvägg närmast lokalen, utanpå den en yttre fasad. Det går att gå mellan fasaderna som fungerar som en klimatskärm gentemot kontorsytorna.

– Tillsammans med entreprenören och specialister på Schüco i Tyskland har vi tagit fram en unik, yttre specialprofil, säger Ola Karlsson, vd på Essa Glas (och tidigare teknisk chef för Flex Fasader som monterade fönsterfasaden).

– Vi har hittills inte byggt så många glasfasader i Sickla-området, men här ville vi att påbyggnaden skulle kontrastera mot det gamla. Vi ville också att byggnaden tydligt skulle märkas, göra ett avtryck, säger Åke Reichard 

Ambitionen var att göra glasfasaden så tunn som möjligt med så lite spröjsar som är praktiskt genomförbart. Effekten av en lykta var målet. Det inglasade hisspartiet är också en del av exteriören och förenar de två huskropparna.

– Det är alltid en utmaning att inte våldföra sig på ett gammalt hus, det ska fortfarande ha sin identitet, och samtidigt lägga till något som pratar vår tid. Att lyfta historien och lägga till en årsring. I Sickla är de tidigaste byggnaderna från 1800-talet. Man har medvetet lagt till årsringar under hundra år i det här området, så det kändes naturligt att fortsätta med den traditionen, säger Jörgen Åström. 

 – När man kommer hit får man en wow-känsla, det här huset är något extra. Utsikten med 360-graders vy från de översta våningarna är fantastisk, säger Åke Reichard. Schüco har valt att ha byggnaden som sitt huvudkontor i Sverige. 

– Våra fantastiska lokaler visar vilka fina möjligheter våra lösningar ger till en god arbetsmiljö och hur våra produkter bidrar till trivseln, säger Melinda Lemke, marknadschef, Schüco Sverige.