1. Arkitekter
  2. Inspiration
  3. Fönsterskolan
  4. Så mäts energieffektivitet
Tillbaka till meny

Så mäts energieffektivitet

Idag talas det mycket om U-värden (värmegenomgångstal) som uttrycks i W/m2K, det vill säga fönstrets energiförlust. En fönsterkonstruktion med ett Uw-värde (w= window) på 1,0 innebär en värmeförlust på 1,0 watt per kvadratmeter och grad Kelvin. Ju lägre Uw-värde, desto bättre isolerat är fönstret. För att komma ner till passivhusnivå måste Uw-värdet ligga på 0,8 eller lägre.

Viktigt att komma ihåg är att se till hela konstruktionens Uw-värde, inte bara de enskilda delarnas. Minst lika viktig för energieffektiviteten är lufttätheten. För att kunna P-märkas av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) krävs minst klass 4 (enligt EN 12207) i lufttäthet och lägst klass 8 (enligt EN 12208) i regntäthet.