1. Arkitekter
  2. Inspiration
  3. Bostäder
  4. Vass arkitektur vid sjön
Tillbaka till meny

Vass arkitektur vid sjön

Villa Insjön är ett hus som tillkommit utan beställare. Syftet var att få arbeta arkitektoniskt självständigt med ett hus som skulle vara platsspecifikt och med en hög grad av prefabricering.

Tomten köptes hösten 2004. Två år tog det att rita och tillverka huset. Två dagar tog det att montera det på plats. En barnfamilj flyttade in.

Platsen är en starkt sluttande, bergig naturtomt i Nacka som riktar sig mot norr och en stilla insjö. Huset kan beskrivas som två rektangulära volymer, den ena staplad och roterad ovanpå den andra. Huset lyfter från terrängen med betongplintar och lämnar berget och naturtomten med sina tallar orörd. Huset förmedlar rörelsen över tomtens olika nivåer. Takytorna utgörs av terrasser och möjliggör ett utomhusliv precis under trädens kronor.

De interiöra rummen riktar sig mot specifika element i landskapet: berget, sjön och blåbärsriset. Fasaden består av naturanodiserad aluminium som reflekterar och återger omgivningen med variationer över året och dygnet.

Byggnadens stomme är uppbyggd av åtta stycken prefabricerade rumsvolymer. Väggar, golv och tak består av sandwichelement där det yttersta skiktet utgör husets fasad och tak. Med låg vikt, utmärkt bärförmåga och välisolerade ytterväggar har sandwichtekniken möjliggjort ett bostadshus med låga driftskostnader och liten miljöbelastning.

Husets fönster och dörrar utgörs av glas med profiler och karm i naturanodiserad aluminium. Valet av fönster passade husets karaktär. De är av hög kvalitet, estetiskt och tekniskt, med optimerade dimensioner och med ett bra miljötänk.

Villa Nacka Insjön är en tillämpning av en etablerad teknik i ett nytt sammanhang – ett försök att arbeta platsspecifikt och dra nytta av en industriell ”off-site”-produktion. 

Stil: Modern
Här bor: En barnfamilj
Var: Insjön, Nacka
Arkitekt: Anna Pang och David Alton
Byggnadsår: 2007
SchücolösningAR: Skjutdörrar, fasta och öppningsbara fönster samt dörrar