1. Arkitekter
  2. Inspiration
  3. Bostäder
  4. Magisk utsikt över fjärden
Tillbaka till meny

Magisk utsikt över fjärden

Att besöka platsen för det här huset är en näst intill religiös upplevelse. På en lång och brant klippvägg finns en avsats, 19 meter från vattnet och 17 meter över, inga grannar utan bara en magisk utsikt över fjärden som enda sällskap.

Avsatsen har en byggrätt och när vi blev kontaktade av beställarna stod redan en sommarstuga där. Huset var litet men tog ändå nästan hela platsen i anspråk.

Framför huset, mot vattnet, fanns en smal utsatt klipphylla. Mesta tiden spenderades bakom huset mellan berget och byggnaden. Där gick det att hitta lä från vinden som ofta var ett problem. Utmaningen för oss blev att bygga ett tre gånger så stort hus och samtidigt frigöra mer plan tomtyta, helst i lä och helst med utsikt. Lösningen blev ett hus som ligger som en krans runt klipphyllan.

Ytan där det gamla huset stod frigjordes och fungerar nu som ett öppet gårdsrum mellan huset och berget. Huset är transparent och öppet mot gården för genomsikt men också för att livet inomhus gränslöst ska kunna expandera ut sommartid. Entréskjutdörrarna går helt upp till tak och skjuts helt undan i garage i väggen (liksom samtliga skjutdörrar i fasad och interiör) vilket ger närmre fem meter fri öppning.

Mot vattnet ligger en indragen skyddad terrass. Den inre delen av terrassen utgörs av ett orangeri som säsongsvis växlar mellan stängt och helt öppet. Bestämda tankar kring orangeriet och köket fanns med från första början och speglar beställarnas respektive huvudintressen.

Huset, en form av uppglasad smått labyrintisk fästning stadigt förankrad i berget, skapar en serie olika platser med olika stämningar och utblickar respektive inblickar. Fästningen domineras av platsgjuten betong men har kompletterats med främst glas och en takskiva av trä. Invändigt är takskivan lackad med sju lager båtfernissa för att fånga upp solreflexerna från vattnet nedanför.

Stil: Modern
Här bor: Ett par
Var: Munsö, Stockholm
Arkitekt: Arkitektstudio Widjedal Racki Bergerhoff genom Håkan Widjedal, Natascha Racki och Philip Bergerhoff
Byggnadsår: 2010
Schücolösningar: Skjutdörrar och glasfasader