1. Arkitekter
  2. Inspiration
  3. Bostäder
  4. 180 meter med neoromantik
Tillbaka till meny

180 meter med neoromantik - Helhet och detaljer hör ihop

Projektet befinner sig inte i det svarta eller i det vita. Dess ambition är att vara grå. Intention har varit att bejaka det paradoxala och ambivalenta mellanrum som uppträder mellan tydligheterna.

Skafttomten mäter från angöring till tomtgräns vid bryggans spets 180 meter. Dessa 180 metrar är horisontellt indelade enligt den svenska byggnormens versmått – centrumavstånd 600 millimeter. Den rationella indelningen må vara en del av en historisk vilja till en ny och bättre värld men understödjer idag mest andra kvantifierbara, rumsbildande begrepp såsom problemlösning, ekonomisk effektivitet och säljbarhet. Nyanser och otydligheter göra sig icke besvär när de systematiska principerna blivit till metafysiska förutsättningar – alla ska förstå, lika tydligt som centrumavstånd 600 millimeter.

Ett stort antal hantverkstimmar har krävts för att forma den platsgjutna betongen som genom sina ornament manar ett prefabricerat, staplat intryck. Betongen undviker att ”lösa” fallskydd i de trappor som löper längs ena sidan av muren. Träfasaden hänger som ett slags skylt framför övervåningen och lånar betongens skala, indelning och färg för att uppnå likhet och skillnad. I betongen, bakom den uppbrutna fasaden och i de angränsande ytorna längs de 180 metrarna växer klätterväxter som med tiden kommer att sy ihop de grå skalorna och förstärka bilden av romantisk ruin. En tradition som söker sig bortom den rationella, mekanistiska världsordningen.

Fakta

180 meter med neoromatik

Plats: Lidingö, Stockholm * Bruttoarea: 430 m2 * Byggår: 2014  Arkitekt: Philip Bergerhoff och Daniel Johansson (Byggfenomen) * Fotograf: Åke E:son Lindman