1. Inwestorzy
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Polityka zarządzania

Polityka zarządzania w Schüco

Jakość wynikająca z odpowiedzialności

Aktywne zarządzanie jakością, zasadami ochrony środowiska oraz ochrona pracowników to istotny element polityki zarządzania w firmie Schüco. Uwzględniamy w niej wszystkie istotne aspekty - od zaopatrzenia w towary i surowce, przez produkcję, marketing, dystrybucję, logistykę, aż do prawidłowej utylizacji.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie wszystkim produktom i usługom najwyższych standardów we wszystkich obszarach i procesach. Pomaga to nie tylko wyeliminować błędy, lecz także zapewnić stałe doskonalenie wszystkich produktów i procesów.

W swoim systemie zarządzania Schüco International KG opiera się na wymaganiach międzynarodowych norm: DIN EN ISO 9001 w zakresie jakości, DIN EN ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska, DIN EN ISO 50001 w zakresie zarządzania energią a także ustawowymi regulacjami zakładowej ochrony pracy.
Odpowiednie regulacje krajowe, ustawowe i porządkowe traktowane są przy tym jako wymagania minimalne. W całej Grupie Schüco dąży się do takiego poziomu zagwarantowania bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia człowieka, który wykraczałby poza te minimalne wymogi.

Człowiek w centrum zainteresowania

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów oraz odpowiedzialność społeczna wobec ogółu to ważne cele naszej firmy, objęte odpowiedzialnością kierownictwa. Schüco zobowiązuje wszystkich pracowników do respektowania wymagań wynikających z wszelkich ustaw, norm, wytycznych i przepisów dla dobra naszych klientów, kontrahentów, pracowników i środowiska naturalnego. Podstawą powyższego jest doświadczenie i świadomość odpowiedzialności oraz codzienne wprowadzanie w życie naszych zasad we wszelkich dziedzinach, podejmowanych przez pracowników i partnerów biznesowych.

Głębokie przekonanie o konieczności postępu

W ścisłej współpracy z dostawcami, firma Schüco stale ulepsza swoje systemy, procedury robocze i procesy, aby zwiększyć jakość produktów i usług. Pragniemy spełniać w sposób kompleksowy wymagania naszych klientów i przewyższać ich oczekiwania. System zarządzania firmy Schüco, którego poziom wdrożenia i efektywność są stale weryfikowane, zapewnia stały, odpowiedni do oczekiwań rozwój przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy zobligowani są przez kierownictwo, by pracować nad innowacjami w służbie efektywności.

Zrównoważony rozwój jako powszechna zasada

Ochrona środowiska, unikanie obciążeń środowiskowych, efektywne wykorzytanie istniejących zasobów energii - to kolejne ważne cele polityki przedsiębiorstwa.

Schüco, poprzez swoje produkty i systemy oferuje kompleksowe rozwiązania wyposażenia budynków, które służą zrównoważonemu rozwojowi i efektywnemu wykorzystaniu energii. Może się to odbywać w drodze zmniejszenia zużycia energii i/lub jej mądrzejszego wykorzystania. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo, sukces ekonomiczny i odpowiedzialność społeczna - wszystkie te cele mają dla Schüco jednakowo wysoką wartość.

Zarząd Schüco International KG zapewnia dostępność wszystkich zasobów niezbędnych do osiągnięcia założonych celów. Odpowiada on za zdefiniowanie, wdrożenie i sposób realizacji przedstawionych powyżej zasad, stale je monitoruje i aktualizuje.