1. Inwestorzy
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Korzystne perspektywy
  4. FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1. Czym jest zrównoważony rozwój, gdzie można dowiedzieć się więcej na ten temat?
Dobre wprowadzenie do tematu zrównoważonego budownictwa znajdą Państwo na stronie Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miast:
http://www.nachhaltigesbauen.de/nachhaltiges-bauen/informationsportal-nachhaltiges-bauen.html
Przedstawiono tam w sposób wyczerpujący i zrozumiały trzy filary, na których opiera się zrównoważony rozwój: ekologia, ekonomia i aspekty socjokulturowe w kontekście wznoszenia budynków.

2. Czy istnieją różne systemy certyfikacji budynków?
Na całym świecie funkcjonuje wiele różnych systemów certyfikacji. Wiele z nich ma zasięg regionalny i wywodzi się z inicjatyw lokalnych. Międzynarodowy zasięg mają systemy LEED, BREEAM i DGNB i to one należą do najważniejszych. Na rynku francuskim czołowym systemem jest HQE.
Trzy wyżej wymienione systemy akcentują różne punkty ciężkości. Na razie nie należy oczekiwać ich ujednolicenia. Architekci, projektanci i wykonawcy podczas projektowania i realizacji mają obowiązek uwzględnienia stosownych wymagań. Ostateczny wybór systemu certyfikacji budynku należy do inwestora.

3. Jakie wymagania dotyczące fasad i okien należy uwzględnić w przypadku certyfikowanego budynku?
We wszystkich systemach bardzo ważnym czynnikiem jest wysoka efektywność energetyczna. Dalsze wymagania poszczególnych systemów certyfikacji ujęte są w formie kryteriów. Jednostki certyfikujące i projektanci formułują wymagania - w zależności od specyfiki danego budynku - już w opisie robót budowlanych. Ponieważ jest to proces w dużym stopniu zależny od koncepcji budynku i jego standardu, jakiekolwiek uogólnienia nie mają dużego sensu. Doświadczenie pokazuje, że systemy Schüco doskonale nadają się do budynków certyfikowanych.

4. Czy wymagana jest jakaś specjalna dokumentacja?
Coraz częściej oczekuje się dodatkowych dokumentów z informacjami na temat wpływu poszczególnych produktów na środowisko. Firma Schüco dostarcza odpowiednie deklaracje środowiskowe produktu (tzw. EPD, Environmental Product Declarations) dla systemów aluminiowych poprzez aplikację SchüCal a dla systemów z tworzywa sztucznego - w formie branżowych deklaracji EPD. Szczególnie w systemie LEED wymaga się informacji na temat pochodzenia produktu i stopnia, w jaki może on później zostać poddany recyklingowi.

Okna wykonane są z aluminium, tworzywa sztucznego lub drewna. Jak ocenia się te surowce w kontekście zrównoważonego rozwoju?
W końcowej fazie użytkowania powłoki budynku istotne są rozbiórka i recykling. Drewno w zasadzie jest materiałem odnawialnym, ale ramy okien z drewna muszą po demontażu zostać spalone i zutylizowane. Zużyte okna z PVC już od wielu lat są poddawane recyklingowi przez organizację Rewindo i ponownie przetwarzane na profile okienne. Certyfikowane niemieckie przedsiębiorstwa z branży recyklingu założyły w 2011 roku dla okien i fasad aluminiowych efektywnie działającą organizację pod auspicjami A/U/F. Ze zużytego aluminium pozyskuje ona znów wysokojakościowe profile w sposób energooszczędny i przez dowolną liczbę cykli. Dzięki temu raz wytworzone aluminium stanowi materiał, surowiec wtórny i zapas energetyczny dla przyszłych pokoleń, bo poprzez mądry recykling może ono być stosowane niezliczoną ilość razy bez żadnego uszczerbku dla jego właściwości i walorów jakościowych. Uwzględniając wszystkie aspekty, trzy wyżej wspomniane materiały wykonania okien są w zasadzie równoważne pod względem ekologicznym. Systemy okienne z tworzywa sztucznego niosą korzyści ekonomiczne, systemy aluminiowe są bardziej funkcjonalne i dają większą swobodę projektowania.