1. Inwestorzy
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Korzystne perspektywy
  4. Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® - od kołyski do kołyski

Zasada Cradle to Cradle

Koncepcja projektowa Cradle to Cradle (C2C), stworzona przez prof.dr. Michaela Braungarta, opiera się na konsekwentnym myśleniu o efektywnym wykorzystaniu zasobów i zrównoważonym rozwoju.

W koncepcji C2C wszystkie materiały postrzega się jako surowce, które bez strat ilościowych i jakościowych powinny wrócić do biologicznego bądź technicznego obiegu. Oznacza to brak jakichkolwiek odpadów. W tym celu produkuje się produkty i procesy produkcyjne "od kołyski do kołyski", czyli od etapu powstawania, przez fazę użytkowania, aż do demontażu, przetworzenia i ponownego wykorzystania. Decydującym czynnikiem jest przy tym brak jakichkolwiek strat jakościowych. Produkty C2C nie mogą zawierać żadnych składników szkodliwych i muszą być wyprodukowane przy użyciu energii odnawialnej. W efekcie koncepcja ta daje szeroką przestrzeń dla innowacji i kreatywności w obszarze zrównoważonego rozwoju, a powstałe zgodnie z nią budynki czyni magazynami zasobów do przyszłego wykorzystania. 

Zrównoważone ekologicznie materiały: maksymalna efektywność ekologiczna

Produkty C2C firmy Schüco

Schüco należy w branży budowlanej do pionierów w zakresie produktów z certyfikatem C2C. Spodziewamy się, że zapotrzebowanie, a tym samym popyt na produkty z taką certyfikacją, będą systematycznie rosły. Nie ma bowiem systemu, który na poziomie produktu tak kompleksowo i konsekwentnie realizowałby zasady zrównoważonego rozwoju.

Jak dotąd instytut EPEA w Hamburgu poddał badaniu według standardów amerykańskiego „Cradle to Cradle Products Innovation Institute“ (C2CPII) i wydał certyfikaty dla trzech systemów Schüco. Ocenił przy tym nieszkodliwość zastosowanych materiałów dla człowieka i środowiska, procesy ponownego wykorzystania w obiegu technicznym, systemy zarządzania energią i wodą podczas produkcji oraz dotrzymanie standardów socjalnych w zakładzie produkcyjnym. 

Ponadto nasza firma opracowała systemowy model projektowy na potrzeby koncepcji C2C. Za pomocą oprogramowania konstrukcyjnego SchüCal możemy sami zweryfikować nasze systemy okien, drzwi i fasad pod względem zgodności z koncepcją C2C. W praktyce jest bowiem tak, że dla każdej inwestycji budowlanej dobiera się różny zestaw produktów. Dzięki systemowemu modelowi projektowemu z certyfikowanych produktów możemy tworzyć całe systemy z certyfikacją C2C. W grudniu 2016 r. firma Schüco otrzymała dla tego systemowego modelu projektowego brązowy certyfikat C2C. 

Poniżej znajdą Państwo certyfikaty C2C systemowych modeli projektowych dla okien, drzwi i fasad Schüco:

Systemy okien aluminiowych Schüco AWS

Systemy drzwi aluminiowych Schüco ADS SimplySmart

Systemy fasadowe Schüco FWS

Poniższe trzy produkty posiadają srebrny certyfikat C2C: