1. Inwestorzy
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Korzystne perspektywy
  4. Certyfikacja budynków

Certyfikacja budynków

Moda na budynki z certyfikatem

Wysokiej jakości biurowce w centralnych lokalizacjach są dziś z powodów ekonomicznych projektowane i wznoszone z myślą o długoletniej eksploatacji, a także odpowiednio certyfikowane. Podstawą do oceny są aspekty ekonomiczne, ekologiczne i socjokulturowe, a także jakość techniczna i procesowa. Celem jest wykorzystywanie posiadanych materiałów w sposób umożliwiający ochronę zasobów, zapewniający trwałość i możliwość ich recyklingu po zużyciu, co jednocześnie pozwala zredukować negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie użytkowników. Do zagwarantowania certyfikacji budynku potrzebne są przemyślane systemy budowy jego powłok oraz całościowy projekt fasady. Oferta systemów i serwisu firmy Schüco umożliwia bardzo szeroki wybór rozwiązań w tym zakresie. 

Trwałe materiały, niewielkie nakłady na konserwację oraz nieliczne, wymienne elementy podlegające zużyciu gwarantują doskonałą żywotność systemów Schüco i spełniają ekonomiczne założenia certyfikacji budynków. Pod względem ekologii produkty firmy Schüco wyróżniają się energooszczędnością oraz praktycznością użytkowania. Spełniają nie tylko indywidualne potrzeby użytkowników wszystkich stref klimatycznych, ale także są w stanie pozyskiwać energię.

Schüco oferuje także systemy, które optymalizują zasilanie w światło dzienne, wentylację i zacienienie budynków, uwzględniając przy tym samym socjokulturowe aspekty certyfikacji i podwyższając komfort użytkowania. Już od dziesięcioleci firma Schüco bada swoje projekty we własnym, stale rozwijanym centrum technologiczno-badawczym, akredytowanym przy DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) i gwarantującym wysoką jakość techniczną systemów. Postulat "360° zrównoważonego rozwoju" dla produktów Schüco obejmuje cały cykl życia produktu, od jego wytworzenia, poprzez użytkowanie, aż po możliwość przetworzenia do ponownego wykorzystania, a także gwarantuje wysoką jakość procesów certyfikacji budynków.

Przegląd najważniejszych systemów certyfikacji

BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Brytyjski certyfikat opracowany w 1990 roku (w 2008 znowelizowany) i uważany za najstarszy w dziedzinie budownictwa zrównoważonego.
www.breeam.org

DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Certyfikat za wzorowe spełnianie licznych kryteriów budownictwa zrównoważonego w zakresie ekologii, ekonomii, aspektów socjokulturowych i funkcjonalnych, techniki, przebiegu procesów oraz lokalizacji. Jeżeli kryteria te spelniane są w sposób ponadnormatywny, wówczas DGNB przyznaje certyfikat "brązowy", "srebrny" lub "złoty". Dodatkowo istnieje możliwość wstępnej certyfikacji podczas fazy projektowania.
www.dgnb.de

DGNB Navigator: DGNB Navigator jest obszerną bazą danych on-line. Architekci, projektanci, inwestorzy i wszystkie inne osoby zaangażowane w branżę budowlaną znajdą tu szczegółowe informacje na temat produktów budowlanych oraz ich parametrów - na przykład dotyczących wpływu na środowisko, kalkulacji kosztów cyklu życia, zapotrzebowania na energię lub emisji. Można tu również znaleźć dane dotyczące systemów firmy Schüco.
www.dgnb-navigator.de

LEED: Leadership in Energy and Environmental Design (Przywództwo w zakresie projektowania efektywnego energetycznie i środowiskowo). System klasyfikacji budownictwa ekologicznego opracowany przez U.S. Green Building Council.
www.usgbc.org


Doradztwo i planowanie w perspektywnie długoterminowej - Deklaracja Środowiskowa dla okien aluminiowych

Dla w pełni zrównoważonego 360° rozwoju istotne są deklaracje środowiskowe dotyczące stosowanych systemów (EPD, Environmental Product Declarations). W przypadku systemów metalowych firma Schüco zintegrowała sporządzanie deklaracji z oprogramowaniem kalkulacyjnym SchüCal. Niskie zużycie energii gwarantowane przez systemy, a także stosowane do ich produkcji surowce odnawialne będące składnikami pianek i uszczelek, stanowią dodatkowy atut oferty. Nowe rozporządzenie o wyrobach budowlanych przewiduje dodatkowo, że ich przydatność do budownictwa zrównoważonego powinna zostać potwierdzona deklaracjami środowiskowymi EPD. Stosowanie tych samych zasad podczas konstrukcji i kalkulacji wyrobów budowlanych sprawia, że również przetargi są łatwiejsze do planowania i kosztorysowania.

Branżowa deklaracja środowiskowa dla okien z tworzywa sztucznego

Dla systemów okiennych z PVC o głębokości zabudowy 70 mm istnieje już branżowa deklaracja środowiskowa (EPD, Environmental Product Declaration). Następna "uśredniona" deklaracja dla systemów o głębokości zabudowy ≥ 80 mm opracowywana w oparciu o normy ISO 14025 i DIN EN 15804 wkrótce także będzie gotowa. Aby przygotować tego typu deklaracje, specjalna grupa robocza w ramach stowarzyszenia EPPA na płaszczyźnie europejskiej i przy udziale firmy Schüco zbadała, zestawiła i poddała analizie wiele danych, dotyczących wyłącznie okien z tworzywa sztucznego. Ukazują one w ujęciu procentowym potencjalny wpływ okien z tworzywa sztucznego na środowisko naturalne przez ich cały cykl życia: od fazy produkcji, przez okres użytkowania do fazy "end of life" włącznie. Firma Schüco w ramach branżowej Deklaracji Środowiskowej Produktu prezentuje w nawigatorze DGNB (Niemieckie Towarzystwo Budownictwa Zrównoważonego, www.dgnb-navigator.de) dwa swoje systemy o głębokości zabudowy 70 mm: Schüco CT 70 AS i Schüco CT 70 MD. Można tam uzyskać dokładniejsze informacje na omawiany temat.