1. Inwestorzy
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Certyfikaty
  4. ISO 14001

ISO 14001

System zarządzania środowiskiem firmy Schüco certyfikowany.

Niemiecka Organizacja Certyfikacji Systemów Zarządzania (DQS) certyfikowała w grudniu 2013 roku system zarządzania środowiskowego Schüco International KG z siedzibą w Bielefeld zgodnie z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001.

System zarządzania środowiskowego certyfikowany przez DQS z jednej strony wymaga od przedsiębiorstwa spełnienia przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, z drugiej narzuca konieczność wyznaczania i dążenia do realizacji własnych celów związanych z jego ochroną. Celem firmy Schüco nie jest jedynie optymalizacja wewnętrznych procesów biznesowych pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne. Produkty i procesy firmy Schüco mają także wspomagać jej klientów oraz dostawców w efektywnym wykorzystywaniu zasobów energetycznych. W tym celu przedsiębiorstwo w ścisłej współpracy ze swoimi dostawcami stale poprawia systemy oraz procedury.

Das Certyfikat DQS na rynku międzynarodowym jest postrzegany jako uznany dowód wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. I tak na przykład system certyfikacji budynków BREEAM wymaga wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego. Certyfikat DQS dla firmy Schüco stanowi udokumentowanie faktu, że podczas pracy nad swoimi produktami firma uwzględnia wszelkie stosowne wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Cele w zakresie ochrony środowiska, jakie wyznacza sobie firma Schüco, przewidują zmniejszenie zużycia zasobów energetycznych oraz emisji szkodliwych gazów w celach ochrony klientów i pracowników firmy a także środowiska naturalnego. W siedzibie firmy w Bielefeld stawiamy sobie za cel zmniejszenie ilości hałasu, emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz ilości odprowadzanych ścieków tak, aby zmniejszyć obciążenie gleby, produkcję odpadów oraz zużycie surowców.

DQS certificate ISO 14001 English (pdf, 769 KB)

Z tego działu

Dowiedz się więcej

Działania podejmowane w celu zmniejszenia emisji CO2

Bilans CO2