1. Inwestorzy
  2. Centrum Technologiczne Schüco
  3. Niezależne laboratorium

Niezależne laboratorium

Centrum Technologiczne Schüco jest jednym z najlepszych ośrodków badawczych w zakresie powłok budynków. Dzięki niemu firma Schüco już na początku prac nad każdym nowym rozwiązaniem może wspomagać poszczególne etapy rozwoju produktu, systemu lub rozwiązania indywidualnego od strony produkcyjnej i kontrolno-technicznej, stale je optymalizować oraz na bieżąco oceniać wyniki prób i testów.

Centrum Technologiczne otrzymało od krajowej jednostki akredytującej Republiki Federalnej Niemiec (DAkkS) akredytację niezależnego laboratorium badawczego. Wszystkie badania są tu więc prowadzone z zapewnieniem niezbędnej neutralności. Od jesieni 2014 roku Centrum Technologiczne Schüco jest pierwszym i jedynym akredytowanym laboratorium branżowym w zakresie przeprowadzania badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMV). Tym samym laboratorium to jest w stanie przebadać również elektroniczne elementy budowlane i odpowiednio je zoptymalizować. Co roku ponad 40 pracowników przeprowadza tu setki badań i testów, począwszy od drobnych części, aż po kompletne elementy fasad.

Głównym obszarem działania centrum są badania elementów oraz materiałów budowlanych, a także badania symulacyjne różnego rodzaju środowisk, dzięki którym poszczególne rozwiązania sprawdzają się we wszystkich strefach klimatycznych.

Poza tym testowana jest tutaj kuloodporność różnych elementów. Poprzez badania akustyczne, badania szczelności, bezpieczeństwa i trwałości pracuje się nad coraz lepszą jakością produktów Schüco. Wszystkie próbki do badań powstają we własnym warsztacie eksperymentalnym. Jednocześnie obiekt służy uczniom i studentom jako nowoczesne centrum edukacyjne.

Informacje dotyczące akredytacji

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH potwierdza aktem akredytacyjnym, że centrum technologiczne Technologiezentrum Schüco International KG posiada zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2005 właściwe kompetencje do prowadzenia badań w wymienionych poniżej dziedzinach.

Zobacz certyfikat akredytacji (pdf, 1.5 MB)

Z tego działu

Dowiedz się więcej

Dziedziny
Historia