1. Inwestorzy
 2. Centrum Technologiczne Schüco
 3. Historia

Historia Centrum Technologicznego Schüco

Kamienie milowe 1967 - 1973

1973

 • Przeprowadzka do budynku dzisiejszej siedziby centrum badawczego, który wcześniej był magazynem profili. Biura nadal znajdowały się w budynku mieszkalnym przy Karolinenstraße.

1969

 • Zajęcie nowych pomieszczeń za dawną halą okuć (dzisiejszy budynek Głównej Administracji).

1968-09-17

 • Systematyczne dokumentowanie wyników badań rozpoczyna 1. raport dotyczący testu okien.

Koniec 1967 r.

 • Utworzono dział doświadczalny.

Kamienie milowe 1980 - 2000

2000-06-29

 • Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Centrum Technologicznego.

10.1999 - 05.2000

 • 29.05.2000 r. rozpoczęły się prace budowlane przy rozbudowie Centrum Technologicznego. W październiku 1999 r. wydane zostało pozwolenie na budowę dla Centrum Technologicznego, stanowiska kontroli fasad i stanowiska pomiarów akustycznych. Początek projektu TZ2001.

1980 - 1994

 • 1994 r. - stara hala profili otrzymuje nową szatę i nazwę "Centrum Technologiczne".
 • 1990 r. - słynny telewizyjny program naukowy "Knoff-Hoff-Show" wywiera wpływ na firmę Schüco. Era szybkich prototypów rozpoczyna się od uruchomienia urządzenia do stereolitografii typu SLA-250.
 • 1988 r. - budowa i uruchomienie stanowiska do badań kuloodporności.
 • 1986 r. - zainstalowano pierwszego "mechanicznego pracownika". Początek ery robotów.
 • 1980 r. - budowa i uruchomienie pierwszego stanowiska do kontroli fasad i rozpoczęcie badań obiektów krajowych i zagranicznych.

Kamienie milowe od 2000 r.

10.2014 r.:

 • Ponowna druga akredytacja Centrum Technologicznego Schüco oraz uzupełnienie akredytacji o badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMV) zakończona sukcesem.

05.2012 r.

 • Oddano do użytku rozbudowane Centrum Technologiczne.

2010-04-30

 • Ponowna akredytacja Centrum Technologicznego Schüco zakończona sukcesem.

2005-12-12

 • Otrzymanie akredytacji potwierdzającej kompetencje uznanego w świecie laboratorium badawczego zgodnie z normą DIN/EN/ISO/IEC 17025.

2000 - 2001

 • 06.2001 r. - zakończenie prac budowlanych.
 • 05.2001 r. - przeprowadzka do nowych biur.
 • 04.2001 r. - oddanie do użytku nowych pomieszczeń laboratoryjnych do badań materiałowych i symulacji środowiskowych.
 • 02.2001 r. - przeprowadzka warsztatu doświadczalnego do nowych pomieszczeń.
 • Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rozbudową dotychczasowej siedziby Centrum Technologicznego.
 • 12.2000 r. - zakończenie prac budowlanych nad inwestycją "Nowy budynek Centrum Technologicznego", budynki stanowiska kontroli fasad i pomiarów akustycznych w stanie surowym.

Z tego działu

Dowiedz się więcej

Niezależne laboratorium
Dziedziny