1. Firma
  2. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność korporacyjna

Samoświadomość firmy Schüco

Zrównoważona gospodarka, odpowiedzialność oraz poszanowanie zasad etycznych i moralnych określają nasze działania. Wszelkie decyzje dotyczące firmy podejmowane są z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Ramy naszych działań wyznaczają zasady Compliance i Code of Conduct. Firma Schüco opowiada się jednoznacznie za uczciwą konkurencją na wolnych rynkach, nie uznaje korupcji i umów kartelowych, opowiada się za ochroną środowiska naturalnego oraz uczciwym i pełnym szacunku traktowaniem pracowników i partnerów biznesowych. 

Dla zrównoważonego jutra.