1. Privatkunder
  2. Boligbloggen
  3. Fasadeskolen for huseiere
  4. Slik måles energieffektivitet
Tilbake til oversikt

Slik måles energieffektivitet

Idag snakkes det mye om U-verdier (varmegjennomgangstall) som angis i W/m2K, det vil si vinduets energitap. En vinduskonstruksjon med en Uw-verdi (w= window) på 1,0 innebærer et varmetap på 1,0 watt pr kvadratmeter og grad Kelvin. Jo lavere Uw-verdi, desto bedre er vinduet isolert. For å komme ned til passivhusnivå må Uw-verdien ligge på 0,8 eller lavere.

Det er viktig å se på Uw-verdien til hele vinduet , ikke bare f.eks. glassets Ug-verdi. Minst like viktig for energieffektiviteten er lufttettheten. Det er vanlig å kreve minst klasse 4 etter NS-EN 12207 i lufttetthet.