1. Privatkunder
  2. Boligbloggen
  3. Norske hus
  4. Boliger med potensial
Tilbake til oversikt

Boliger med potensial 

En vakker tomt. En eldre enebolig. Bokvalitet? Mange av oss bor i boliger fra en annen tid - en tid med mindre fokus på dagslysbehov, glidende overganger mellom ute og inne og nærhet til naturen. Noen av de eldste boligene kan i tillegg oppleves små og lite tilrettelagt for dagens moderne familier. Det gjelder å utnytte både tomten og den eksisterende boligen på best mulig måte. Siden det ofte kan være vanskelig å se potensialet i din egen bolig, ønsker vi å vise deg noen muligheter her. 

Villa Vollen

Et schweitzerhus med plassmangel

Familiens schweitzerhus var for lite og man ønsket primært flere arealer for oppholdsrom og soveromsavdeling for barn. Vår oppgave som arkitekt var å finne en god plassering av nye rom i sammenheng med funksjoner i eksisterende bygning. En plankeløsning ville være å legge til en symmetrisk boligdel inn mot skråningen mot nordvest, men da ville vi få store terrengendringer, fordi skråningen var bratt og relativt tett på bygningen. Vi valgte å utfordre estetisk og teknisk ved å tenke skråningen som mulighet for å legge bofunksjoner, men da i mur, ikke treverk. 


Sted: G. M. Brydes vei 21, Vollen i Asker

Arkitekt: BOXS arkitektstudio AS

Bruttoareal: 135 m2

Byggeår: 2010

Fotograf: Jiri Havran

Nytt bindeledd skaper god logistikk

Ved å fjerne eksisterende trapp og plassere ny trapp som bindeledd mellom eksisterende bolig og et nytt tilbygg inn i skråningen, fikk vi meget god logistikk, samt at vi kunne legge tilbygget inn på halvplanet, det vil si i høyde midtveis i trappen. Ved å etablere en repostrapp, kunne vi i enda større grad enn ved hele etasjeforskjeller, treffe enda bedre inn i eksisterende terreng. Gjennom denne løsningen fikk vi også en mye enklere inngang til kjeller. I tilbygget som er i 3 plan har vi nederst kjeller med lekerom for barna, i etasjen over soverom og bad for barna og øverste har vi utgang til takterrassen. 

Huset forteller historie

"Totalt sett kommer det en spennende formal løsning som utfordrer. Det vi mener å ha oppnådd av funksjonelle løsninger synes uovertrufne og familiens daglige bruk av bebyggelsen fungerer helt etter hensikten. Når det gjelder det estetiske så er det klart at å utfordre «det hvite trehuset» i Vollen er kontroversielt. Imidlertid er vårt kontor svært opptatt av at bygningers utvikling forteller en historie, og da velger vi av og til mer ekstreme løsninger for nettopp å fortelle slik historie. Materialbruk varierer over tid gjennom teknisk utvikling og estetiske treder. Ved å kontrastere mellom  eksisterende schweitzerhus i tre og tilbygg i mur med mellombygg i aluminium og glass, vet vi at vi utfordrer folks estetiske oppfatning, men også forteller bygningshistorie, at det står stor respekt av å opprettholde eksisterende"

Arkitekt Øivind Lunde, Boxs arkitektstudio AS 

Bindeleddet i glass

For å få til en helglassløsning mellom byggene, ble det brukt glassfasader fra Schüco. Fordelen med glassfasader er at du blant annet får store formater med minst mulig forstyrrelser. Fasadesystemer gir stor utformingsfrihet og setter få begrensninger på kreativiteten. De skreddersys til hvert enkelt prosjekt. 

Trappen i mellombygget er utført i en meget lett og transparent utførelse og er gjennom bruk av glass på begge sider, et element som virker lett og sikrer gjennomsyn mot Oslofjorden når man oppholder seg på gårdsplassen og øvrige utearealer i sydvest. 

Planlegger du et eget ROT-prosjekt? Les mer om hva Schüco anbefaler her. 

Schüco fasade FW 50.HI+ sørger for mye lys og god varmeisolering inne i trappehuset
I betongtilbygget er det installert hvite vinduer i type Schüco AWS 70.HI
Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende
Glassbygget kobler gammelt og nytt på en utradisjonell og spennende måte