1. Partner
  2. Maskiner
  3. Prefabrikasjon

Prefabrikasjon

Isomat

Isomat 4

Valser sammen aluminium-halvprofiler i våre systemer Schüco AWS, Schüco ADS, isolerte spesialprofiler samt tilpasser vinkelen på visse hjørneposter og losholt og tilhørende klem/dekklister innen Schüco FWS fasade- og glasstakkonstruksjoner.

Produksjonshastighet:
45m/min
Kontrollhastighet:
15m/min
Kontakttrykk på valsene:
Hydraulisk

Isomat 5

Valser sammen aluminium-halvprofiler i våre systemer Schüco AWS, Schüco ADS, isolerte spesialprofiler samt tilpasser vinkelen på visse hjørneposter og losholt og tilhørende klem/dekklister innen Schüco FWS fasade- og glasstakkonstruksjoner.

Produksjonshastighet:
34m/min
Kontrollhastighet:
-
Kontakttrykk på valsene:
forskjellige valser

Vi reserverer oss grunnet teknisk videreutvikling for dimensjons- og konstruksjonsendringer, som kan medføre at bildene kan avvike fra originalen, samt kan inneholde opsjonsmuligheter som kan medføre ekstra kostnader.

Folieringsanlegg

PFA

Med dette profil-folieringsanlegget kan alle profiler med to parallelt liggende flater folieres. Det er også mulig å foliere en tredje vinkelrett side i en arbeidsomgang.

Totallengde:
10600mm
Bredde:
1150mm
Høyde:
1400mm
Tilløpsrullebane:
4000mm
Utløpsrullebane:
5000mm

Vi reserverer oss grunnet teknisk videreutvikling for dimensjons- og konstruksjonsendringer, som kan medføre at bildene kan avvike fra originalen, samt kan inneholde opsjonsmuligheter som kan medføre ekstra kostnader.

Manuell profilvalse

Manuelt betjent håndvalse for justering av vinkler på visse hjørneposter, losholt, samt tilhørende klem og dekklister til FWS fasadesystemer.

Funksjoner og utstyr:

  • Manuell betjening
  • Justerbar akseavstand maks. 400 mm
  • Profilbredde maks. 210 mm
  • Øvre valse maks. Ø 250 mm
  • Spesielle trykkruller per profil
  • Spesielle føringsruller per profil
  • Trinnløs innstilling av profilhøyden ved hjelp av en spindel

Vi reserverer oss grunnet teknisk videreutvikling for dimensjons- og konstruksjonsendringer, som kan medføre at bildene kan avvike fra originalen, samt kan inneholde opsjonsmuligheter som kan medføre ekstra kostnader.