1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Viktig å komme i gang
Tilbake til oversikt

Viktig å komme i gang

– BIM er et sentralt virkemiddel for å få til god digitalisering, og åpen BIM er den beste måten å få mest mulig ut av BIM på, mener Håvard Bell i Cantenda AS.

– Å ta i bruk digital teknologi i byggenæringen gjennom hele byggets livsløp vil skape enorme gevinster. Det å digitalisere byggeprosessen får store miljøkonsekvenser. I skrivende stund kommer jeg rett fra møte med store europeiske aktører som sliter med å konfigurere digre tekniske installasjoner i bygg, fordi de mangler data. Man kan jo bare gjette hvor mye energi man kunne ha spart med bedre utnyttelse av systemene, forteller Bell. Han mener at digitaliserte prosesser gir systemer som leverer langt mer miljøvennlig drift. Håvard Bell forteller videre om et annet tema, simulering. – Tar vi det langt kan kunstig intelligens finne akkurat den riktige balansen mellom miljøvennlige produkter og installasjoner og krav til kostnader og funksjonalitet. Denne typen gevinster er umulig uten digitalisering, mener han. Catenda starter i disse dager et internt prosjekt om kunstig intelligens for å kunne levere på dette så fort som mulig. – Tenker man seg at all informasjon om alle produkter er digitalt tilgjengelig, ikke som pdf, men som faktiske data, så er det enkelt for en datamaskin å optimalisere for mest mulig gjenbruk av alle komponenter i et bygg. Selve rivingsarbeidet kunne teoretisk vært utført av roboter, som demonterte alle delene til bruk i neste bygg. Selv om det er lett å tenke fantastiske muligheter, er det uten tvil at digitaliseringen kan fremskaffe svært store gevinster, selv med et pessimistisk fremtidsblikk, mener Bell.

Uante gevinster

Bell er mindre fornøyd med satsingen på digitalisering i Norge. – Jeg er egentlig skuffet over hvor kort vi har kommet i Norge med digitaliseringsarbeidet. Vi hadde god driv, men har ikke fått til den farten jeg mener hadde vært mulig. Dette er på ingen måte enkelt. Å bygge bygg er fantastisk komplekst, som igjen har skapt en kompleks næring, så det er krevende å vri noe sånt i en annen retning enn det vi er vant til, sier Bell. Han mener at det likevel er det som stimulerer noen. – Får vi til dette, er gevinstene uante. Og lyspunkt finnes det mye av. Digibygg fra Statsbygg viser gode takter, det skal bli spennende å se hva vi som næring får ut av det. Enkelte entreprenører viser tendenser, rådgiverne begynner å røre på seg, og kanskje får vi med oss private byggherrer snart også? De kan i alle fall lære litt av noen offentlige byggherrer, legger han til. Håvard tror det er viktig at alle aktører nå tør å ta et litt større digitaliseringssteg enn de egentlig tenker seg. Hvilket steg mener han ikke er viktig. – Her gjelder det å komme i gang. De som satser litt nå tror jeg får et vesentlig konkurransefortrinn fremover. Et enkelt steg er å lære litt mer om hva digitalisering vil bety for din egen hverdag. Les på nett, ta et kurs, lei inn en ekspert, eller start med utprøving. Kanskje kan slike initiativ revitalisere egen organisasjon og skape flere gevinster enn man hadde tenkt, avslutter Bell.

"Denne typen gevinster er umulig uten digitalisering"

Catenda AS ble etablert i 2009 som en spinn-off fra SINTEF Byggforsk. Bedriften har som mål å tilby bygningsbransjen bedre produkter ved å koble kunnskap, prosesser og folk. Catenda innehar internasjonal ekspertise på alle buildingSMART standarder.