1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Smart og riktig
Tilbake til oversikt

- Smart og riktig å tenke "sirkulært"

Intervju med næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.Både økonomisk og økologisk er det mye å hente på å tenke «sirkulært», mener næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.

Sirkulær økonomi er smart og riktig

– Sirkulær økonomi er en av nøklene til å lykkes med våre miljø- og ressursutfordringer fremover. Sirkulær økonomi er smart og riktig, både for miljøet og økonomien. Begrepet er på full fart inn i bransjen nå. Men sirkulær økonomi er ikke noe nytt. Skraphandlere og panting av flasker er eksempler på at dette har pågått i lang tid. Jeg tror de bedriftene som utnytter mulighetene og utvikler sirkulære forretningsmodeller nå, kan få et betydelig fortrinn fremover, mener Borchsenius.

Min anbefaling er at alle bør tenke "sirkulært" i større grad fremover.

Borchsenius forteller om de nye forslagene til avfallsdirektiver som er lagt frem i EU. Dette mener han vil påvirke norsk bygg- og eiendomsbransje. 

– EU-kommisjonens initiativ på dette området skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, flere arbeidsplasser og økonomisk vekst, samtidig som miljøbelastning og klimagassutslipp fra produksjon og forbruk skal reduseres. Her hjemme vil vi nok merke dette som krav om høyere andel av avfallet til materialgjenvinning, samt reduksjon av total avfallsmengde. Dette vil forhåpentligvis bidra til å akselerere utviklingen av produkter, løsninger og forretningsmodeller som legger til rette for sirkulær økonomi, sier Borchsenius.

Han mener det er stor spredning i hvor godt rustet markedet er når det gjelder omstilling til sirkulær økonomi.

– Fra de som i lang tid har jobbet seriøst med dette og allerede innført løsninger og systemer, til de som lukker øynene og fortsetter med en «bruk og kast»- holdning. Vinnerne vil være de som ser mulighetene og jobber bevisst med dette nå. De vil kunne posisjonere seg attraktivt, mener Borchenius.

Han har klare anbefalinger til bransjen i forhold denne omstillingen.

​– Min anbefaling er at alle bør tenke «sirkulært» i større grad fremover. Det er i dag i mange sammenhenger lite bevissthet rundt dette, men som sagt så er det både økonomisk og økologiske mye å hente på å tenke sirkulært. Teknisk kan dette være å utarbeide fleksible kontorløsninger som gjør at ombygginger og tilpassinger kan gjøres enkelt og med minst mulig avfall. Økonomisk kan det innebære at man i større grad går over til å lease en funksjon (f.eks. lys på arbeidsplass) i stedet for å kjøpe et produkt (f.eks. lampe), avslutter Borchsenius.